„Nejvíc práce jsme měli ze začátku, v polovině března. Nabídli jsme seniorům dovoz jídla, obědů, roušek, pomoc při vyřízení neodkladných záležitostí,“ uvádí Aleš Cahlík za holešovské skauty.

„Nejintenzivnější byly první týdny po 16. březnu. V poslední době už máme jen pár případů týdně. Ale stalo se nám nedávno, že jsme byli u jedné starší paní v Holešově, která má rodinu daleko, měnit pojistky,“ usmívá se Aleš Cahlík.

Když krize začala a skauti začali pomáhat, jednalo se převážně o rozvoz roušek.

„Někteří skauti sice roušky šili, ale většinou jsme vozily roušky ušité holešovskými občany. Existuje online seznam, do kterého si jednotlivé organizace v Holešově – například složky integrovaného záchranného systému, obchody, zařízení v takzvané první linii – zapíší počet kusů roušek, které poptávají, a my je poté přivezeme,“ vysvětluje skautský vedoucí Aleš Cahlík.

Na pomoc nebyli sami.

„Podařilo se nám vytvořit jistou platformu spojením nás, Charity Holešov, turistickým oddílem a volnočasovým střediskem TyMy. Vzniklo jedno univerzální telefonní číslo pro celý Holešov a koordinátorka pak práci rozděluje mezi ony čtyři organizace. Teď už to není tak potřeba, protože těch případů ubývá. Jsme ovšem připraveni, pokud by se situace zhoršila, tento systém plně využívat,“ ujistil Aleš Cahlík. „Chtěl bych také poděkovat všem z organizace Tokaheya Holešov, kteří se také zapojili,“ vyjádřil dík Aleš Cahlík.