Podle kárné žaloby zavinil svou nečinností průtahy ve více než dvaceti spisech. Některé případy jsou staré až osm let. "Zaviněně porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru soudu. Je zjevné, že nečinnost je mnohaletá a navíc ve spisech starších časových dat, které by měly být naopak prioritou," uvedl předseda kárného senátu Ivo Kouřil.

Žaloba soudci kladla za vinu, že způsobil nedůvodné průtahy svou nečinností v celkem dvaceti třech civilních spisech z roků 1996 až 2001. "Průtahy jsou nesporně doloženy. Jde o výrazné kárné provinění. Obávám se pomyslet na to, jaké dopady mělo toto jednání na vědomí účastníků," podotkl předseda zlínského okresního soudu Jiří Dufek. Samotný kárně stíhaný soudce Milan Polehla, který pracuje na civilním úseku, se omluvil a k jednání včera nepřišel. "Je to bohužel pravda a velmi toho lituji. Snažím se to napravit, více než polovinu uvedených věcí jsem již skončil," vzkázal ve svém vyjádření kárnému senátu.

Podle předsedy senátu byly skutečně některé z těchto věcí již pravomocně skončeny. "Je však otázkou, do jaké míry je to způsobeno tím, že účastníci rezignovali na jeho nečinnost a spisy v některých případech vzali zpět," podotkl předseda Kouřil. Peněžitá pokuta, kterou vrchní soud soudci uložil, je poměrně přísná. Maximálně může kárný senát uložit sankci dvacet pět procent na dobu půl roku. Soudcům však může za pochybení hrozit až odvolání z funkce. K tomuto potrestání přistoupil kárný senát olomouckého vrchního soudu na konci března, kdy za průtahy v pěti desítkách exekučních spisů zbavil taláru břeclavského soudce Jiřího Kiliana. Ten se však proti rozhodnutí odvolal.