„Mám pravomoc vypisovat pracovní povinnosti pro studenty. Zatím jsem k ní plošně k nepřistoupil. Poprosili jsme nemocnice, aby kontaktovaly střední, případně i vysoké zdravotnické školy a na spolupráci se domluvily na dobrovolné bázi. To samé platí pro ambulantní specialisty a zdravotní sestry. Vyzýváme je, aby dobrovolně pomohli v přetížených nemocnicích,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Prosíme ambulantní specialisty, kolegy z terénu, kteří mají zkušenosti s prací v nemocnicích, aby se přihlásili a pomohli nám zvládnout vážnou situaci,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

„K nařízení pracovní povinnosti přistoupím až ve chvíli, kdy už nebude jiná možnost. Věřím, že výzvu k dobrovolné pomoci v nemocnicích lékaři vyslyší a pomohou nám zvládnout vážnou situaci. Žádáme všechny odborné lékaře, aby kontaktovali svou nejbližší nemocnici a zkusili se dohodnout na spolupráci. Vážíme si každého, kdo k pomoci přistoupí dobrovolně,“ doplnil hejtman Radim Holiš.

Pracovní povinnost je uložena lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou poskytovatelem zdrav. služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče, v jejichž zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19. Nařízení se vztahuje i na zaměstnance těchto zařízení. Povoláninemohou být praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové a porodníci a jejich zaměstnanci.