Dolní půlkilometrový úsek Okružní ulice, která je zatížena velmi intenzivním provozem vozidel, už vykazuje známky výrazného opotřebení a vyžaduje obnovu.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zde bude investovat více než 7 milionů korun.

„Stavební práce budou probíhat v prázdninovém období od 8. července do poloviny srpna. V září pak bude dokončeno trvalé dopravní značení. Práce silničářů budou realizovány za nepřerušeného silničního provozu. Doprava bude přechodným dopravním značením usměrněna do dvou jízdních pruhů,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Začátek řešeného úseku bude v místě křižovatky silnice III/49018 a ulice Družstevní, konec úseku za křižovatkou s ulicí K Pasekám.

Celková délka řešeného úseku bude 564 metrů. Oprava nebude prováděna v místě zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, které byly rekonstruovány nedávno.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 7 milionu korun.

„Uzavírka jednoho jízdního pruhu, kde budou probíhat stavební práce, bude představovat určité omezení. Právě proto jsme pro realizaci této akce vybrali prázdninové období, kdy je intenzita dopravy výrazně nižší,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.