Znamení křížem na čelo, připomínající pomíjivost tělesného bytí, kněz doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

Popeleční středou začíná pro křesťany postní doba, příprava na největší křesťanský svátek - velikonoční oslavu Kristova vzkříšení.

Následuje podle čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi.

Neděle se do postní doby nezapočítávají, protože se za postní dny nepovažují. Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. A protože každý rok je datum Velikonoc jiné, připadá pokaždé jiný den i na Popeleční středu.