V náboženském významu je to okamžik přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Podle římskokatolického liturgického kalendáře tento den připadá na 40. den před Velikonocemi vyjma nedělí. Název pochází ze zvyku pálení palem a kočiček z Květné neděle minulého roku.

Vzniklému posvátnému materiálu se říká Popelec, který poté slouží při bohoslužbách na Popeleční středu a symbolizuje pokání před bohem sypáním popela sobě samotnému na hlavu. Takováto procedura obnáší také udělovatelův doprovod slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. Katolický křesťan je tak veden, aby na věcech pomíjivých zůstal nezávislý a věnoval pozornost trvalým duchovním hodnotám. Blíže nám význam tohoto svátku osvětlil farář zlínského kostela sv. Filipa a Jakuba Ivan Fišar.

„Číslo 40 má mimo jiné symbolizovat počet dní, po které se Ježíš připravoval na poušti k veřejné činnosti a také počet let, které Izraelský národ strávil na poušti při návratu z egyptského otroctví,“ informoval Fišar. Nedostatek zájmu o tradici Popeleční středy v budoucích letech ho nestraší.

Tento den je podle něj do podvědomí veřejnosti silně vryt a lidé si na něj vždy vzpomenou. V naší kultuře je pevně zabudován a připomínán.„Je to velice významný křesťanský den, který je ctěn od pradávna. Ve společnosti se tento zvyk přenáší z generace na generaci a tak není důvod k obavám, že by o něj zmizel zájem,“ ujišťuje Fišar.

Stěžovat si v tento okamžik nemůže ani na návštěvnost kostela. Při bohoslužbách na Popeleční středu je návštěvnost ve zlínském kostele hojná. Podle slov samotného faráře se vyrovná návštěvám při nedělních mších.„Má to i své kouzlo, že na Popeleční středu přijdou na mši i lidé, kteří pravidelně do kostela jinak nechodí,“ vysvětlil výjimečnost tohoto dne Fišar.

Po zmiňované Popeleční středě dále postupně nastávají další významné dny z liturgického kalendáře. Nejvíce známý je zejména Svatý týden, který tvoří Květná neděle, Modré (nebo též Žluté) pondělí, Šedivé úterý, Škaredá (nebo též Černá) středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a zřejmě nejrozšířenější Červené (Velikonoční) pondělí.

Marek Houser