„Námětem prověřovacího cvičení byla problematika požárů ve výrobních prostorech s důrazem na identifikaci a užití informací z dokumentace zdolávání požáru. Díky nimž zásah hasičů bude efektivní při lokalizaci a následné likvidaci požáru uzavřených skladů či provozu s výskytem hořlavých látek,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči tak simulovali požár v jednom z objektů i se zraněním jednoho ze zaměstnanců.

Zlínská jednadvacítka jako tržiště s dárky.
Zlínská jednadvacítka jako tržiště s dárky od lidí se zdravotním omezením

„Cílem cvičení tak bylo prověřit odbornou připravenost a akceschopnost jednotky. Taktéž se seznámit s daným hasebním obvodem, v tomto případě s konkrétním objektem. Hasiči tak během dopoledne cvičili taktické postupy při požáru uzavřených skladů hořlavých kapalin,“ uzavřela mluvčí.