Každé úterý od 13.00 do 16.00 je zájemcům k dispozici sociální pracovník, který jim poskytne informace o životě s nemocí, možnostech dávek sociální podpory, problematice přiznávání invalidních důchodů, o nabídce dalších služeb v Zlínském regionu.

V rámci poradenství jsou pracovníci Horizontu Zlín připraveni poskytnout kontakty na další instituce a odborníky, kteří jim mohou pomoc, případně jim první kontakt pomohou zprostředkovat.

Pracovníci Horizontu Zlín též nabízí příbuzným a blízkým lidí s duševním onemocněním možnost zapojení do činnosti svépomocné skupiny rodičů, která ve Zlíně v posledních letech velmi dobře funguje.

Členové skupiny se pravidelně scházejí, aby sdíleli své zkušenosti a poskytli si vzájemně radu či pomoc. Jako hosté přicházejí nejrůznější odborníci, proběhla beseda s právníkem, zástupci Úřadu práce, připravuje se setkání s psychiatrem.