Informovala o tom koordinátorka projektu Komunitní plánování sociálních služeb Jana Kozelková. „Oblastní charita například zahájila činnost takzvané osobní asistence, kdy její pracovníci pomáhají nemocným a starým lidem. Diakonie-Středisko Cesta, která se stará o osoby s různým stupněm postižení, se do projektu zapojila se záměrem na začlenění handicapovaných do obsluhy místních kaváren. Společně s handicapovanými jsme také procházeli město s cílem zmapovat překážky, které jim brání v cestě,“ vyjmenovala některé části rozsáhlého projektu Jana Kozelková.

Podle ředitelky Diakonie Zuzany Hoffmannové by se projekt se zaměstnáním handicapovaných mohl uskutečnit zhruba od ledna příštího roku. „Chtěli bychom se domluvit s personálem některých hradišťských kaváren, kdyby postižené lidi vzali alespoň na několik hodin týdně mezi sebe. Denně by se v kavárně našla podobná příležitost pro dvě až tři osoby. Ročně by si pak tuto práci vyzkoušelo zhruba sto handicapovaných osob,“ plánuje Hoffmannová.

Také společnost Petrklíč, která provozuje Azylový dům pro matky s dětmi ve Véskách nespí na pomyslných růžích. „V rámci komunitního plánování chceme v půdních prostorách azylového domu zbudovat další obytné prostory, kde bychom poskytovali další služby,“ vysvětlil místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který má sociální oblast na starosti.

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti. Smyslem realizace projektu je také osvojení principů komunitního plánování a zapojování veřejnosti a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky města. Projekt s celkovými náklady téměř 2 miliony korun finančně podpoří Zlínský kraj v rámci grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském kraji v souladu se Společným regionálním operačním programem. Značná část nákladů, 80 procent, bude hrazena z prostředků Evropské Unie, dalších 8 procent pak ze státního rozpočtu. Zbylou část uhradí město Uherské Hradiště.