Mezi zájemce bude rozděleno celkem 155,340 milionů.

„Oproti prvnímu kolu nebude možno s využitím dotace pořídit kotel výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Snížela se maximální výše dotace u kotlů na biomasu s ručním přikládáním, plynových a kombinovaných kotlů,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

Odpadla ale nutnost provést společně s výměnou zdroje tepla i opatření ke snížení energetické náročnosti podpořeného domu.

„Po odeslání formuláře bude mít žadatel deset dnů na to, aby na úřad žádost včetně příloh dodal v papírové podobě,“ sdělil radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Výzva, formulář žádosti i další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce i na webu www.kr-zlinsky.cz v sekci Kotlíkové dotace.

Dotace jsou určeny fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.

„Zkrátka a zjednodušeně řečeno, je to výměna kotle, které kouří za ty, co nekouří,“ doplnila Renata Janečková.