Zlepšit se má kvalita vody v Luhačovické přehradě

"Jde nám o co nejrychlejší dořešení protipovodňových opatření souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice a také obce Tlumačova. Zajem máme i o zlepšení dalších systémů, například elektronických hlásičů na řece Moravě nebo úprav toku Rusavy a Dřevnice. Zamýšlíme využít turistické možnosti Baťova kanálu, Luhačovické přehrady i samotné řeky Moravy,“ nastínil hetman Zlínského kraje Libor Lukáš.

První realizace projektů budou na řadě už v roce 2009. „V Tlumačově vyroste ochranná hráz za pětašedesát milionů. Pro Uherské Hradiště je počítáno s částkou sto sedmdesát milionů korun. Obě akce se nacházejí ve stadiu územního plánování,“ upřesnil generální ředitel společnosti Povodí Moravy Miroslav Duda.

Ten se vyjádřil také k problematice Luhačovické přehrady. „Minulý týden jsme aplikovali na Plumlovské přehradě látku používanou ve vodárenství při úpravách pitné vody. Jde o koagulant, který funguje na mechanickobiologickém principu. Výsledkem je pročištění přehrady od sinic. Totéž se pokusíme uplatnit také v Luhačovicích,“ prozradil Duda.

Další z návrhů memoranda se týká využití Bělovského jezu. „Jednu z variant představuje vybudování malé vodní elektrárny a plavební komory. Všechny projekty by měly být financovány z evropských statutárních zdrojů, dotací ministerstva zemědělství, prostředků kraje. Řádově se jedná o stovky milionů korun,“ dodal Lukáš.