První nabídky pomoci přicházely do zasažených obcí hned v prvních hodinách po řádění vodního živlu. „V kritický večer mi volal například starosta spřáteleného házenkářského města Lovosice a ptal se, jak nám může pomoci. To mě velice potěšilo,“ netajil se například Lubomír Vaculín, starosta města Zubří, které patří mezi povodněmi nejvíce zasažená místa v regionu.

S nabídkami pomoci se lidé a organizace obracejí také na město Valašské Meziříčí, v jehož místních částech Krhová, Bynina či Lešná zanechala voda také značné škody. „Mezi prvními se ozvaly humanitární organizace,“ uvedl referent krizového řízení městského úřadu Václav Zelenka. „Zatímco Adra nabídla částku sto tisíc korun, občanské sdružení Samari je připraveno vyslat k nám sedm dobrovolníků,“ doplnil Zelenka. Lidem ze zaplavených bytových domů chtějí pomoci při vyklízení, otloukání provlhlých omítek a úklidem zahrad.

Ozvali se také příslušníci aktivních záloh Armády České republiky ze Zlínského kraje, kteří nabídli pomoc při fyzicky náročnějších pracích, například při odklízení kmenů. „Velmi si projevené solidarity vážíme,“ reagoval starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka. „Nabídky budeme tlumočit lidem postiženým velkou vodou a v případě zájmu zprostředkujeme kontakt s dobrovolníky.“

Do Valašského Meziříčí už ve čtvrtek dorazila také zásilka stovky vysoušečů zdiva, určených pro zasažené obce. Ze svých zásob je zapůjčili hasiči ze sousedního Olomouckého kraje. Pracovníci městského úřadu a místní profesionální hasiči je lidem rozvezli v průběhu pátku.

S nabídkou pomoci přišla také radnice ve Vsetíně. Pro postižené plánuje vyhlásit veřejnou sbírku. „Tím, že se povodně odehrály tak blízko našeho města, jsme si možná více než kdy jindy uvědomili, že podobná situace může potkat i nás. Vždyť voda zaplavovala a ničila v sousedním údolí,“ připomněla vsetínská starostka Květoslava Othová.

Radnice nabídla poškozeným čtyřiadvacet vysoušečů. Město připravuje také veřejnou sbírku, jejíž výtěžek má pomoci právě nejvíce postiženým obcím regionu. „Sbírky musí podle zákona schválit rada, proto v příštím týdnu svolám její mimořádné jednání,“ přislíbila Othová. Číslo účtu, na kterém se finanční prostředky pro okolní obce budou shromažďovat, zveřejní vedení radnice okamžitě po schválení sbírky krajským úřadem.

Připraven pomoci je také stát. Vláda už ve čtvrtek uvolnila na povodňové škody 54 milionů korun. Do postižených oblastí vyslala také tisícovku vojáků. Lidé, kteří byli postižení živelní pohromou, mají také ze zákona možnost získat mimořádnou okamžitou pomoc. Může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy bezmála sedmačtyřicet tisíc korun. „Výše jednorázové dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci postižených,“ přiblížila tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipiová.

Přispívat na obyvatele záplavami poničených oblastí už začala také široká veřejnost. Například na veřejnou sbírku Povoděn 2009, kterou vyhlásila společnost Člověk v tísni ve čtvrtek, lidé za jediný den přispěli téměř dvěma miliony korun. „Dalšího půl milionu korun věnovala společnost na pomoc postiženým oblastem na severní Moravě z vlastního humanitárního fondu,“ informoval mluvčí společnosti Karel Vrána. Člověk v tísni do postižených oblastí také vypraví na dvě stovky vysoušecích strojů.

Na sbírku Povodně 2009 je možné přispět buď převodem přímo na konto 7202 7202 /0300 u ČSOB či odesláním textové zprávy ve tvaru DMS POVODNE09 na číslo 87777. Cena DMS je třicet korun, na pomoc zaplaveným oblastem bude připsáno sedmadvacet korun.