První z nich říká, že pojmenování je odvozeno od jména lokátora, který dal příkaz k založení obce. „Ta nese název z osobního jména Pozl, Pozel a přípony –ovice,“ řekl místní rodák, vysokoškolský kantor a dialektolog Josef Kolařík.

V názvu obce se jasně objevuje slovo zlo. To však nemusí označovat jen něco krutého a urputného. „Mohlo se to týkat i zdravotního nebo ekonomického stavu. Řekneme-li o někom, že je to s ním zlé, může být třeba nemocný,“ řekl Kolařík.

O vzniku názvu Pozlovice zauvažovala i starostka městyse Olga Tkáčová. „Občas si kladu otázku, zda základem nebylo slovo zlo, protože s některými jedinci je těžké vyjít,“ zažertovala. „Stále tu ale převládá skupina lidí, se kterými je radost žít. Vlastně bychom se mohli jmenovat Podobrovice,“ pokračovala v podobném duchu.

Už vážněji dodala, že podle ní vychází jméno městyse z historického názvu Poslowitz, a základ vidí ve slově posel. „Jestli u nás žil nějaký významný posel, popřípadě zda to bylo rozšířené povolání našich předků, lze jen těžko říci,“ řekla starostka.

Dialektolog Kolařík však s tímto výkladem nesouhlasí. „Nikdo si nepřeje nepěknou interpretaci jména obce, kde žije, proto je lidé někdy vylepšovali. Chytli se latinkou přepsaného přepisu Poslowitz, Poslovice,“ vysvětlil.

Podle něj bylo snadné domnívat se, že jméno vzniklo od poslů, když nad Pozlovicemi stojí hrad Starý Světlov. „Nikde v zápisech ale není doloženo, že by zde bydleli nebo přespávali nějací poslové,“ upozornil.

První zmínka o městysi pochází z roku 1287, kdy vladyka Soběhrd nechal vybudovat školu a kostel s farou k níž až do 18. století patřily i Luhačovice. Od vlády císařovny Marie Terezie povýšily Pozlovice na městečko s tržním právem. Dnes patří městys svým umístěním do jedné z deseti oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice. Od devadesátých let minulého století je samostatný.Příště si přečtěte o původu názvu obce Haluzice.

Veronika Vágnerová