"Z toho důvodu je nutné provést přeložku kanalizace, aby veškeré práce na parovodu nebyly nijak omezeny nebo jinak komplikovány," uvedli zástupci společnosti VaK Zlín. Současně provede provozovatel vodárenské infrastruktury, společnost Moravská vodárenská (dále jen „MOVO“) také preventivní výměnu čtyř kusů sekčních šoupat v šachtě a napojení nové přípojky pro IH Moskva z nově vybudované přeložky vodovodu, v rámci pokračujících oprav a rekonstrukcí.

O odstávce vody byli odběratelé vyrozuměni dopisem či pracovníky vodárny.

Informace jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách www.smv.cz v sekci „Plánované výluky“.

Odstávka pitné vody se bude týkat odběratelů v těchto lokalitách:

Bří Sousedíků – celá ulice kromě – čp. 1706, 1903, 1905, 1708, 1710, 1907, 1712, 1909, 1714, 1911, 1716, 1718 (2x EVČO), 1913,1709, 1092 (4x EVČO), 1715, 1717, 1719, 1721, 1899,1723 (2x), 6014, 6123, 6125, 6016, 6018, 6127, 6019, 6129, 6021, 6131, 6023, 6133, 6017, 6022, 6024, 6025, 6027, 6119 (2x)

Mostní – 945 (4x), 636, 947 (4x), 949 (4x), 1622, 5552, 954 (3x), autoservis Karmel, 138, 953 (3x), 957-981 (čtvrtdomky nebo půldomky)

Pod Rozhlednou – čp. 4092, 3306, 7058, 3020

Na Vyhlídce, Vysoká, U zimního stadionu, Březnická, Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V

Nám. TGM – kromě čp. 3669

Růmy, Hrnčířská

Hradská – čp. 341, 609, 810

Nám. Práce – čp. 2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tl. pásmo)

Kotěrova – čp. 858, 860, 862, 864-871, 5543

Čiperova – čp. 5139, 5527, 5182

Antonínova – čp. 4465

Areál SVIT – budova 21 (horní tlakové pásmo), 21/2, 31, 32, 33(2x EVČO), 34

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno stacionárními cisternami, rozmístěnými na těchto místech:

1. Bří Sousedíků - dle parkovacích možností. Pravděpodobně u křižovatky s ul. Pod Rozhlednou, u garáží, poblíž čp. 1063

2. Parkoviště před bytovými domy - Březnická 5567

3. Alzheimer centrum - Růmy 1393

4. areál Svit - bud. 34 - parkoviště

5. areál Svit - bud. 32

6. areál Svit - bud. 21/2

7. Hotel Moskva

8. Hotel GARNI

Pro více informací mohou lidé volat na zákaznickou linku MOVO: 840 668 668 nebo 601 276 276.