Nepomohlo varování rodiny, aby smlouvy raději sama nepodepisovala, neodolala tlaku obchodníků. Proto se obrátila na pobočku AOS.

„Od Nového roku se u nás dveře doslova nezavřou. Řešili jsme desítky stížností napálených spotřebitelů, ale také za námi přišli klienti, kteří neuspěli s reklamacemi,“ uvedla vedoucí zlínské pobočky AOS Halina Bílková. Podle ní se loni na jejich kancelář obrátily tisíce zklamaných spotřebitelů.

„Změna dodavatele energií, to je nešvar, který se rozmáhá. Obchodníci za vidinou zisku oslovují zejména důvěřivé seniory. Ti s nimi uzavřou smlouvy o zprostředkování, podepíší jim plnou moc. Většinou když přechází k novému dodavateli, musí tomu stávajícímu zaplatit smluvní pokutu za to, že od společnosti přechází k jiné. Nejčastěji jde o částku šest tisíc korun,“ popsala praktiky obchodníků Halina Bílková.

PATNÁCT DNÍ PRO VÝPOVĚĎ

Podle Pavla Zajíce, specialisty komunikace z innogy, jedné z největších energetických společností u nás, v jejich společnosti podomní prodej není nejrozšířenější způsob získávání zákazníků.

„Přesto spolupracujeme i s externími zprostředkovateli. V tom případě se jedná o smlouvy sjednané „mimo prostory obvyklé k podnikání“, takže zákazník v postavení spotřebitele může podle energetického zákona tuto smlouvu bez sankce vypovědět, a to až do 15. dne po zahájení dodávek.

Zákazníci mají tedy dostatek času „stornovat“ smlouvu bez jakékoli sankce,“ poradil mluvčí innogy ČR.

Co se týká typicky nátlakového násobného sjednání smluv se zmateným zákazníkem, to je podle Zajíce v hrubém rozporu s etickým kodexem. Pokud jej jejich externí spolupracovníci nedodržují, vyvozuje z toho prý innogy coby zaměstnavatel citelné důsledky. 

Také Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla ve Zlínském a Jihomoravském kraji (oba kraje spadají pod jeden oblastní inspektorát, pozn. red.) více než 5000 kontrol.

Podle ředitele inspektorátu Karla Havlíčka bylo porušení právních předpisů zjištěno u více než dvou tisíc případů. Pracovníci inspektorátu se zaměřili i na tyto takzvané aukce energií.

„Při deseti kontrolách u sedmi subjektů bylo porušení zákona zjištěno ve všech případech,“ uvedl ředitel oblastní ČOI.

Podle něj se jednalo zejména o účtování smluvní pokuty za výpověď smlouvy o dodávce energií, na což má spotřebitel právo dle zákona. Dalším problémem jsou neuznané reklamace.

„Je to novodobý trend,“ sdělila Halina Bílková.

„Řešili jsme klienta, který si koupil notebook. Ten v průběhu jednoho roku vykazoval třikrát stejnou vadu. Šlo o problémy se softwarem. Notebook mu nebyl ani po třetí reklamaci vyměněn,“ podělila se o konkrétní zkušenost Halina Bílková.

S NEÚSPĚŠNOU REKLAMACÍ POMOHOU

Zákon, který dříve umožňoval po třetí reklamaci zboží vyměnit za bezvadné, totiž už neplatí. Obchodní zákoník nahradil nový občanský zákoník, který toto ustanovení neobsahuje.

„Podle nového nařízení je prodejce povinen uvést výrobek do stavu očekávaných vlastností, není však povinen jej vyměnit za jiný,“ vysvětlil za ČOI tiskový mluvčí Jiří Fröhlich.

Lidé si podle něj mohou přečíst na webových stránkách ČOI i způsob, jak lze s jejich pomocí řešit reklamaci mimosoudní cestou.

„Spotřebitel však musí doložit, že se snažil reklamaci vyřešit všemi dostupnými způsoby sám a předložit dokumentaci s tím spojenou,“ doplnil Jiří Fröhlich.

„Pokud je vše formálně dodrženo, a přesto spotřebitelé neuspějí, mohou se se žádostí o mimosoudní vyrovnání obrátit na nás,“ poradil mluvčí ČOI Fröhlich.