Mezi obchodními centry CENTRO Zlín a Makro vznikla parcela s několika odkrytými plochami. Ty budou při stavbě nenávratně zničeny stavební činností. Archeologové se zde snaží vyzvednout drahocenné nálezy a vše podrobně zdokumentovat. Odborníci zde našli poměrně rozsáhlé pravěké sídliště. Výzkum vede Miroslav Popelka.

„Tento výzkum je poslední etapou rozsáhlých studií v této lokalitě. Ty zde probíhají už od devadesátých let právě v souvislosti s budováním této obchodní zóny," popisuje Popelka. Podle něj byl největší plošný výzkum v této lokalitě proveden při rozšiřování komunikace I/49.

Obsidián musel někdo přinést

„Nyní máme prozkoumané velké množství zásobních jam," přibližuje svou práci archeolog. „To jsou sila, která sloužila na uskladnění obilí. Jsme také schopni zjistit, že po zániku původní funkce byly tyto objekty používány jako odpadní jámy. Ale je to nedocenitelný zdroj informací. Někdy se v takových zásobních jámách nacházejí i celé nádoby," doplnil Popelka. Podle něj je to poslední možnost o této lokalitě komplexně něco zjistit. Jedná se totiž o poslední volnou parcelu v areálu obchodní zóny, která se kryje s rozsahem pravěkého sídliště.

Tým o deseti lidech už nalezl mnoho věcí. „Našli jsme zde kamenné sekerky, pazourkové nástroje, přesleny setrvačníky vřetena, které slouží k podomáckému spřádání příze," vyjmenovává Popelka. „Máme zde dokonce i úlomek obsidiánu, což je lávové sklo, které v našem prostoru není místní a muselo sem být odněkud přineseno původními obyvateli," uvedl. Většina nalezených kamenných nástrojů, broušených seker nebo pazourkových čepelí náleží ke starší fázi mladší doby kamenné, tzv. neolitu.

„Velice často nacházíme velké množství pozůstatků keramických nádob. Jsou to úlomky hrnců, amfor či misek, které mají poměrně rozmanitou škálu výzdobných prvků. Keramika je mnohdy tuhovaná. Použitím úpravy povrchu nádob tuhováním docílili pravěcí hrnčíři efektu vysokého lesku," sdělil. Dodává, že jde v podstatě o imitace kovových předloh v té době hojně užívaných ve Středomoří. Keramika z mladší doby kamenné má oproti tomu svůj specifický styl výzdoby, kdy vhloubené ornamenty jsou vyplněné smolnou hmotou, která pak nesla další výzdobu např. v podobě nalepených mušliček. Jedná se o sedmou lokalitu na Moravě, kde je tento styl doložený. Vykopaly se však i kovové nálezy, které patří k mladším obdobím. Jde o bronzové jehlice a šipky.

Archeologové však vyzvedávají jen to nejnutnější. „Ohledně zbytku se budeme snažit tlačit na investora, aby použil takovou technologii, aby neprozkoumané části zůstaly alespoň zakonzervované pro příští generace," naznačil Miroslav Popelka.

Zpráva z výzkumu čítá stovky stran

Na konci listopadu by měl být výzkum hotový. Práce v terénu však obnáší pouze zhruba deset procent veškeré činnosti spojené s archeologickým výzkumem. Většina prací pak probíhá v kanceláři či laboratoři. Závěrečná zpráva pak může mít i 1500 stran.

V týmu je vždy minimálně jeden hlavní archeolog a jeden technik. Tady funkci technika zastává Radka Přehnalová. „Mým úkolem je kresebná dokumentace prozkoumaných archeologických objektů a situací v měřítku 1:20. Po dokončení výzkumu se věnuji i laboratornímu zpracování materiálu, což zahrnuje umytí získaného materiálu, jeho inventarizaci a také perokresby datačně průkazných keramických zlomků a drobných nálezů," řekla. Práce je podle ní náročná především kvůli počasí. V budoucnu by v lokalitě měl stát XXXLutz nebo Moebelix. Budova bude dispozičně navazovat na objekt Makra. „Na tomto pozemku má vyrůst prodejna nábytku. Investorem je firma TBB s. r. o.," sdělil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Spurná Denisa