1. Podmínkou účasti v soutěži je odpověď na soutěžní otázku na Facebooku. Cenu získá ten, kdo nejrychleji správně odpoví. Nutností je stát se fanouškem Zlínského deníku na www.facebook.com.

2. Termín konání je vždy uveden na konkrétní stránce soutěže.

3. Jména výherců budou zveřejněna na stránkách www.zlinskydenik.cz v nejbližším možném termínu po ukončení soutěže. Výherce kontaktuje pořadatel soutěže a dohodne s ním termín a způsob předání ceny.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou použity jen v souvislosti s konáním této soutěže.

5. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pokud vyhraje některou z cen, může být na stránkách www.zlinskydenik.cz i v tištěném periodiku Zlínský deník zveřejněna jeho fotografie s uvedením jména, příjmení a města, odkud pochází.

6. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže.

7. Hry se mohou účastnit osoby starší 18 let.

8. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit.

9. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli soutěže.

11. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrami v soutěži.