Tomáš Baťa junior se narodil v roce 1914 a takřka celý život kráčel ve šlépějích svého otce, v obuvnické tradici. Pod jeho vedením dosáhl koncern Baťa historicky největšího rozmachu. Byl propagátorem odpovědného kapitalismu a říkal, že

„úkolem zahraničních firem je jiné země obohacovat, nikoliv vykořisťovat.“ Když se ale přesto zmíní jméno Baťa, většině lidem se vybaví právě příběh jeho otce.

Historický trolejbus Škoda 9Tr, Zlín
Milovníci historických vozidel MHD se mohou svést ještě tento víkend

Jistě nebylo jednoduché, být synem největšího exportéra obuvi na světě. Celoživotně se potkával se srovnáváním a často dokonce i s tím, že si jej lidé zaměňovali.

„Tomáš Baťa junior se dokázal vypořádat s těžkou situací po roce 1945, kdy byla matka celého koncernu – továrna ve Zlíně – znárodněna a spadla za ní železná opona. Exil nalezl v Kanadě, kde opět plně rozběhl výrobu obuvi přesně tak, jak to uměl a taky tam vytvořil zázemí pro stovky lidí ze Zlína, kteří hledali útočiště v zahraniční. Přišlo ovšem další těžké období, kdy pracně získával firmu Baťa zpět a stavěl ji znovu na nohy,“ říká Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati.

Ve stínu otce a strýce

Ačkoliv Tomík, jak se Tomáši Baťovi juniorovi přezdívalo, pokračoval v díle svého otce znamenitě a výrobu obuvi se mu podařilo několikrát znásobit, v České republice je znám méně, než jeho otec nebo nevlastní strýc Jan Antonín Baťa.

„Důvod je logický a pochopitelný – život Tomáše Bati juniora se odehrával v zahraničí, a to v době, kdy v naší zemi vládl komunismus a jméno Baťa muselo být zapomenuto. V zahraničí byl však Tomáš Baťa junior celosvětově známý podnikatel, a ačkoliv přijal kanadské občanství, vždy se hrdě hlásil k tomu, že je Čechoslovák,“ dodává Končitíková.

V pátek Nadace Tomáše Bati představí jedinečnou publikaci s názvem Švec s posláním, která vychází poprvé v češtině a na základě faktů i vzpomínek rodiny a blízkých spolupracovníků mapuje celý život Tomáše Bati juniora.