Lidé, kteří však ve městě vidí další a pro ně třeba palčivější problémy, mohou v naší anketě hlasovat o tom, co je trápí nejvíce a vzkázat tím uchazečům o křesla na radnici, na které problémy by se měli v dalších měsících a letech zaměřit.