Slušovicím také chybí bezpečná stezka pro cyklisty.

Který z problémů je podle Vás největší potíží Slušovic? O návrh řešení požádáme lídry kandidujících stran.