Velký pátek je pro křesťany dnem utrpení a umučení Páně na kříži a dnem přísného půstu. V Bílou sobotu věřící bdí u božího hrobu a v neděli slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání. Posledním dnem tohoto největšího křesťanského svátku je Pondělí velikonoční.

Římskokatolická církev

Římskokatolický kostel svatého Filipa a Jakuba, Zlín

- Čtvrtek 5. dubna v 18 hodin mše svatá s umýváním nohou na památku poslední večeře Páně, do 22 hodin kostel otevřený k adoraci
- Pátek 6. dubna v 7.30 hodin modlitba breviáře, v 15 hodin křížová cesta, v 18 hodin velkopáteční obřady. Po celou noc bdění u Ježíšova hrobu
- Sobota 7. dubna v 7.30 hodin modlitba breviáře, ve 20 hodin vigilie zmrtvýchvstání Páně
- Neděle 8. dubna v 7, 8.30, 10, 11.30, 18.30 mše svatá, na závěr každé mše svaté žehnání pokrmů
- Pondělí 9. dubna v 7, 8.30, 10, 11.30, 18.30 mše svatá

Římskokatolický kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín

- 5. dubna v 18.30 hodin úvod do liturgie, v 19 hod. mše svatá na památku večeře Páně
- 6. dubna v 14.30 hodin úvod do liturgie, v 15 hodin velkopáteční obřady
- 7. dubna v 17 hodin úvod do liturgie velikonoční vigilie
- 8. dubna ve 4 hodiny velikonoční vigilie, v 8, 10, 11.30 a 20.30 mše svaté
- 9. dubna v 8 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Mikuláše, Zlín- Malenovice

- 5. dubna v 17.30 mše svatá
- 6. dubna v 17.30 mše svatá
- 8. dubna v 5 hodin velikonoční vigilie, v 9 hodin mše svatá
- 9. dubna v 9 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie, Zlín- Štípa
- 5. dubna v 17.45 hodin mše svatá
- 6. dubna v 7.30 hodin křížová cesta, v 17.45 hodin velkopáteční obřady, pašije, uctívání kříže a svaté přijímání
- 7. dubna v 7.30 až 16 hodin stráž u božího hrobu, v 21 hodin velikonoční vigilie
- 8. dubna v 10.30 mše svatá a svěcení pokrmů - 9. dubna 10.30 mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Václava, Brumov- - Bylnice

- 5. dubna v 18.30 hodin mše svatá
- 6. dubna v 18.30 hodin mše svatá s možností adorace až do konce sobotní mše
- 7. dubna v 19.30 hodin mše svatá
- 8. dubna v 7.30, 9 a 10.30 hodin mše svatá
- 9. dubna v 7.30, 9 a 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svaté Rodiny, Luhačovice

- 5. dubna v 17 hodin mše svatá
- 6. dubna v 15 hodin křížová cesta, v 18 hodin velkopáteční obřady - 7. dubna v v 9 až 18 hodin
adorace u božího hrobu, v 10.30 až 11 hodin adorace pro děti, ve 20 hodin velikonoční vigilie
- 8. dubna v 8 hodin velikonoční průvod, mše svatá, v 10.15 a 17 hodin mše svatá
- 9. dubna v 8.30, 10.15 a 17 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Vojtěcha, Otrokovice

- 5. dubna v 18.30 hodin mše svatá
- 6. dubna v 18.30 hodin křížová cesta
- 7. dubna v 9 až 20 hodin adorace u božího hrobu, ve 20.30 velikonoční vigilie
- 8. dubna v 7.30 a 10.30 mše svatá
- 9. dubna v 7.30 mše svatá

Římskokatolický kostel Narození svatého Jana Křtitele, Slušovice
5. a 6. dubna v 19 hodin mše svatá
7. dubna ve 20 hodin mše svatá
- 8. a 9. dubna v 7.45 a 9.45 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže, Valašské Klobouky

- 5. dubna v 17 hodin mše svatá
- 6. dubna v 17 hodin mše svatá
- 7. dubna od 9 do 21 hodin adorace, v 21 hodin mše
svatá - 8. a 9. dubna v 7.30, 9 a 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Vavřince, Vizovice

- 5. dubna v 18.30 hodin mše svatá
- 6. dubna v 18.30 hodin obřady Velkého pátku, ve 20 hodin velikonoční vigilie
- 8. dubna v 8.30 a 11 hodin slavnost zmrtvýchvstání Páně
- 9. dubna v 8.30 hodin mše svatá

Ostatní církve Apoštolská církev, velký sál budovy a. s. Teplo Zlín
- 8. dubna v 9.30 hodin písně a kázání, v 11 hodin večeře Páně

Bratrská jednota baptistů, sborový dům v ulici Hluboká, Zlín

- 6. dubna v 18 hodin velkopáteční bohoslužba - 8. dubna v 9.30 hodin bohoslužba

Církev adventistů sedmého dne, modlitebna v ulici Tyršova, Zlín- Malenovice

- 7. dubna v 9 hodin kázání, v 10.15 sobotní škola

Církev bratrská, Evangelický kostel, Zlín
- 5. dubna v 19 hodin biblická hodina - 8. dubna v 10.45 bohoslužba

Církev československá husitská, Evangelický kostel, Zlín

- 6. dubna v 17 čtení pašijí - 7. dubna v 17 hodin bohoslužba s večeří Páně
- 8. dubna v 8 hodin bohoslužba s večeří Páně

Českobratrská církev evangelická, Evangelický kostel, Zlín
- 5. dubna v 18 hodin pašijní čtení mládeže - 6. dubna v 18 hodin velkopáteční bohoslužby - 8. dubna v 9.30 hodin velikonoční bohoslužby - 9. dubna v 9.30 hodin velikonoční bohoslužby

Křesťanské společenství, Červený salonek Domu kultury, Gahurova ulice, Zlín
- 5. dubna v 18 hodin bohoslužba - 8. dubna v 9.30 hodin bohoslužba

Křesťanský sbor, Zlín
- 5. dubna v 18 hodin bohoslužba ve sborové místnosti v ulici Dlouhá 110 - 8. dubna v 9.30 hodin bohoslužba v sále Regina v ulici Divadelní

Pravoslavná církev, domovní kaple v ulici K Cihelně, Zlín- Malenovice

- 5. dubna v 9 hodin liturgie, v 16 hodin pašije - 6. dubna v 15 hodin večerní bohoslužba, ve 24 hodin jitřní bohoslužba svátku vzkříšení
- 7. a 8. dubna v 9 hodin liturgie

Starokatolická církev, kaple Kristova smíření, Zlín- Štípa

- 5. dubna v 17.30 hodin bohoslužba
- 6. dubna v 17.30 hodin obřady Velkého pátku
- 7. dubna ve 20 hodin vigilie Kristova vzkříšení.