Díky tomu, že ji budou provozovat samy, získají více peněz na kanalizaci

Pokud by znečištěná voda ze Slopného, Sehradic, Horní a Dolní Lhoty tekla přes čerpací stanici a přivaděč až do stávající čističky v Luhačovicích, získaly by obce na stavbu kanalizace zhruba šedesát procent prostředků.

„Takto to bude kolem pětaosmdesáti procent,“ upozornil krajský radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Vojtěch Jurčík. Ten předpokládá, že změnu plánů rozvodu vodovodů a kanalizace schválí 19. prosince i krajské zastupitelstvo. „Pak už by nic nebránilo dalšímu projektování,“ podotkl Jurčík. Dodal, že odhad ceny stavby je asi 220 milionů korun.

Čtyři vesnice sdružené ve Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota možnost vyšší dotace rozhodně vítají. „Potěšilo nás to, děláme pro to všechno. Na tuto možnost jsme přišli prostřednictvím konzultanta v Praze,“ řekl předseda dobrovolného svazku obcí a starosta Slopného Karel Mozgva. Čističku v Dolní Lhotě bude provozovat sdružení obcí.

„Výnosy z uzavřené smlouvy o čištění odpadních vod se soukromým subjektem, jakým je i luhačovická čistírna, by neúnosně snížily uznatelné náklady projektu,“ dodal Mozgva. Dodal, že ke změně plánů muselo kvůli tomu, že část území aglomerace leží v lázeňské a chráněné krajinné oblasti, vydat stanovisko hned několik ministerstev. „Bylo to ministerstvo zdravotnictví, životního prostředí a zemědělství. A také luhačovický vodoprávní úřad,“ vyjmenoval předseda svazku.

Žádost o dotace na stavbu kanalizace může aglomerace podat ve chvíli, kdy bude vydané územní rozhodnutí. To by mělo být podle zúčastněných stran zhruba v únoru. Čistá voda z odkanalizovaných obcí by měla v budoucnu přispět k lepšímu životnímu prostředí v Luhačovické přehradě.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Zpravodajství Sport Kultura Podnikání Černá kronika