Přeměna prostoru pod sportovní halou na Březnické ulici postupuje do další fáze. Po jarní „Výzvě v srdci Zlína“, v rámci které mohli lidé, firmy či instituce podávat na návrhy na využití plochy a projektové záměry schválila nyní Rada města Zlína záměr na vyhlášení projektové urbanistické soutěže.

Informoval o tom tiskový mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Demonstranti
Lidé demonstrovali během jednání zastupitelstva

„Prostor pod sportovní halou chceme využít co nejlépe. Naším cílem je vybudovat v rámci tohoto území funkční novou čtvrť, která přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel. V dané lokalitě bychom chtěli vytvořit nový veřejný prostor, navrhnout sportovní, kulturní, bytové i obchodní plochy, aby byl prostor atraktivní po celý den. Jsem přesvědčený, že tato lokalita výrazně zvýší atraktivitu centra města a zároveň vhodně doplní i připravovanou rekonstrukci Velkého kina, které je v blízkém sousedství,“ řekl Pavel Brada, náměstek pro oblast majetku a rozvojových ploch.

Z předcházejícího průzkumu mezi obyvateli města a firmami vzešly podněty k využití 2,5 hektarů plochy, která je ve stoprocentním vlastnictví města. Byly mezi nimi například velký parkovací dům, malometrážní byty, aquapark, muzeum veteránů a další.

SOUTĚŽ BUDE VYHLÁŠENA V ZÁŘÍ

Přesné znění zadání soutěže bude ještě upřesněno, nicméně již nyní je výčet hlavních záměrů pro zadání soutěže znám. Autoři návrhu by při tvorbě plánu měli počítat např. s muzeem dle požadavků investora, s možností cvičné sportovní haly, variantně doplňující víceúčelový objekt a s dalšími stavbami k doplnění funkčnosti lokality. Nezbytné je vyřešení parkovací kapacity nejen pro danou lokalitu, ale využitelné i pro okolí.

Samotné vyhlášení soutěže by se mělo uskutečnit v září.

„S vyhodnocením počítáme na začátku prosince. V roce 2021 bychom mohli veřejnosti představit vítězný návrh. Město Zlín jako zadavatel soutěže preferuje v dané lokalitě umístění více menších objektů, které by měly být vzájemně provázány," uzavřel Tomáš Melzer.