Mimo alkoholu jsou v regionu největším problémem především drogy zde pěstované a následně nabízené a užívané, jako je marihuana a pervitin. V převážné míře se na výrobě drog – stejně jako v minulosti – podílejí osoby české státní příslušnosti.

Ze strany policie bylo v roce 2019 zaznamenáno zneužívání fentanylu, který jinak slouží v medicíně, a sice k anestezii a k léčbě bolesti.

To je jen několik základních trendů vyplývajících z Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky ve Zlínském kraji za rok 2019, kterou projednala krajská rada.

„Zlínský kraj se v několika samostatných dotačních programech zaměřuje jednak na prevenci rizikových typů chování u dětí a mládeže a dále pak i na pomoc lidem ohroženým návykovými látkami nebo patologickým hráčstvím. Kromě vlastních finančních prostředků administruje Zlínský kraj také dotace ze státního rozpočtu,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Celkem bylo na protidrogovou politiku ve Zlínském v regionu v loňském roce vyčleněno přes 11 milionů korun z vlastních krajských dotačních programů a dalších 21,5 milionu korun šlo z Ministerstva práce a sociálních věcí,“ upřesnila radní Blahová.

Mezi organizace, které se systematicky věnují poskytování sociálních služeb pro drogově závislé a jejich rodiny, patří například Společnost Podané ruce, Agarta, Charita Kroměříž, Sociální služby Vsetín nebo společnost Na cestě.

„V kraji zůstává problémovou míra konzumace alkoholu a to, bohužel, často již u dětí mladších 15 let,“ sdělil Petr Horyanský, krajský koordinátor pro protidrogovou politiku.

Celá výroční zpráva je zveřejněna na webu Zlínského kraje, v sekci dokumenty neziskového sektoru.