„Skutečnost, že mimořádná opatření zasáhla natolik potřebnou oblast činnosti jako je prevence kriminality, nás donutila jednak ke zhodnocení realizovaných programů a k úvaze, jak v nich alespoň dílčím způsobem pokračovat. Za této nepříznivé situace jsme se proto společně s vedením městské policie rozhodli, že část našich aktivit přesuneme na internet,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

K tomu byla na webových stránkách www.mpzlin.cz vytvořena nová sekce s názvem: „Prevence“, která je od minulého týdne spuštěna ve zkušebním režimu.

„Zpřístupnění informací prostřednictvím webových stránek pro školské zařízení, děti a jejich rodiče je vítanou aktivitou. Stejně tak zapojení rodičů v této oblasti preventivních činností,“ doplnila Kateřina Francová, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast školství.

Webové stránky tak nyní nabízejí obecné informace o prevenci kriminality i adresná témata pro cílové skupiny, které byly rozděleny na děti, mládež, dospělé a seniory.

„Některé z námětů se prolínají napříč kategoriemi, což je nejen pochopitelné, ale dokonce žádoucí. Jsme si plně vědomi, že poskytování informací elektronickou cestou nemůže nahradit osobní kontakt, ale může být i do budoucna jeho vhodným doplňkem. Trvale pak zastávám názor, že prevence je vždy lepším a také levnějším nástrojem při udržování bezpečnosti a pořádku, než následná represe,“ doplnil ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

Vedle informací ze strany MP Zlín naleznou návštěvníci webových stránek také celou řadu užitečných odkazů na organizace, které se zabývají odborným poradenstvím ve složitých životních situacích, s nimiž strážníci dlouhodobě spolupracují.