„Osobně si zvolení do funkce rektora velmi vážím, je to pro mě závazek pokračovat dál ve strategickém rozvoji univerzity, která nese jméno a odkaz Tomáše Bati. Nebude to jednoduchý úkol, obzvláště v dnešní ekonomicky náročné době,“ uvedl dnes Milan Adámek.

Věřím však, že zúročím mé zkušenosti z vedení Fakulty aplikované informatiky v předchozích obdobích a že se nám společnou prací všech zaměstnanců povede posunout univerzitu zase o kus dopředu, a to v oblasti pedagogické, výzkumné i ve velmi důležité, takzvané třetí roli univerzity. Počítám s tím, že funkce rektora bude vyžadovat velké osobní nasazení a na tuto výzvu se těším,“ dodal.

Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích.
Rekonstrukce sokolovny v Luhačovicích finišuje, přestěhuje se sem "zuška"

Docent Milan Adámek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium v oboru experimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený na informatiku.

Před 25 lety se stal vědeckopedagogickým pracovníkem na zlínské Fakultě technologické, která byla tehdy jednou z fakult Vysokého učení technického v Brně.

Po vzniku Fakulty aplikované informatiky byl proděkanem, od roku 2010 ředitelem nově založeného Ústavu bezpečnostního inženýrství. Poté byl dvě volební období děkanem. Milan Adámek se ujme funkce ve čtvrtek 15. prosince 2022.