Celkem šlo o 45 případů, což představuje 57 procent všech dobrovolných odchodů ze světa.

Celkem ve 43 případech šlo o muže, ve zbylých dvou pak o ženy. Následovalo „úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět“ (11 případů, z toho 2 ženy) a „úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru“ (5 činů; jen muži).

Jiné příčiny se vyskytovaly ojediněle v počtu menším než 5.

Vše vyplývá z aktuální zprávy zlínských statistiků.

Podle věkového složení se za rok 2017 událo nejvíce sebevražd ve věkové kategorii 31 až 40 let, celkem 17, a ve všech případech šlo o muže. Následovala skupina 61 až 70 roků s počtem 16, z čehož byly dvě ženy. Z celkového počtu 9 těchto činů ve věkové skupině 51 až 60 let bylo nejvíce žen podle jednotlivých kategorií, a to čtyři.

Mezi nejmladší sebevrahy patřili dva muži ve věku 16 a 17 let; následovaly je dvě devatenáctileté ženy a jedna ve věku 20 let. Nejstaršími osobami, které ukončily vlastní život, byla třiadevadesátiletá žena a bez jednoho roku stoletý muž.

„Ve Zlínském kraji loni došlo k nejvyššímu počtu sebevražd v listopadu (11 činů), květnu a srpnu (shodně 10).

V měsíci květnu spáchali tento čin výhradně muži, v srpnu šlo i o dvě ženy. Listopad pak přinesl nejvyšší počet sebevražd u žen, celkem pět,“ doplnili statistikové.