V Základní škole ve Zlíně-Štípě testují touto formou své žáky již pět let. „Naši žáci jsou od šesté třídy každý rok testováni ze znalostí matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí, zaskočeni tedy zcela jistě nebudou,“ ujistil ředitel školy Jaromír Vařák.

Náhodě nic neponechávají ani v Základní škole T. G. Masaryka v Otrokovicích. „Žákům devátých tříd nabízíme přípravu na přijímačky také formou doučování českého jazyka, matematiky a občanské výchovy, kde je kladen důraz na rozvoj všeobecných znalostí. Trénujeme tam také testové otázky,“ řekla ředitelka školy Marta Zakopalová.

Dodala, že žáky testují na počítači. Tím je chtějí připravit nejen na přijímací zkoušky samotné, ale také na formu zkoušení, které se na středních školách často používá.

Obdobně přistupují k přípravě také v 8. základní škole v Komenského ulici ve ZlíněMalenovicích. „Letošní deváťáky jsme takto prověřili na podzim, dopadli dobře. Žáky testujeme již několik let nejen za pomoci SCIO, ale také používáme testy jiných společností, aby byli co nejlépe připraveni,“ popsal ředitel Pavel Nedbal.

Prověrky se škola snaží co nejvíce přiblížit reálným přijímačkám, včetně časů pro zpracování jednotlivých okruhů i času na přestávku. „Žáci jsou tak lépe připraveni na stres,“ dodal Nedbal.

Sami deváťáci strach ze zkoušek nemají. „Nebojím se, proč taky. Ve škole jsme testy dělali, učím se, víc udělat nemůžu. Buď to vyjde, nebo ne. Daleko víc mě momentálně trápí blížící se pololetní vysvědčení,“ pousmál se Lukáš Peterka ze Zlína.

„U nás ve škole jsme něco podobného dělali, nevím, jestli to byly přímo SCIO testy. Ale rodiče mi je chtějí zaplatit, abych věděla, na co se mám připravit,“ uvedla patnáctiletá Radka Světlíková z Otrokovic.

Někteří ředitelé škol základních i středních si novou formu zkoušek chválí, jiní z ní příliš nadšeni nejsou. Hodnotit však podle nich bude možné až po jejich skončení a vyhodnocení výsledků.

„Kdo se neučí, není připravený nikdy. A vůbec přitom nezáleží na tom, jakou formu přijímací zkoušky mají,“ pokrčil rameny ředitel Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně na Štefánikově ulici Lubomír Vývoda.

Zkoušky pomocí SCIO testů se týkají všech středních škol, včetně šestiletých a osmiletých gymnázií. Výjimkou jsou pouze školy s uměleckým zaměřením a sportovní gymnázia.