Konkurzy na primáře jsou podle mluvčí nemocnic Dany Lipovské běžnou praxí. „Jedná se o proces výběrových řízení, který se standardním způsobem prováděl ve všech nemocnicích i dříve,“ uvedla Lipovská. Podle ní chtějí být nemocnice transparentní a uplatňují tento postup naprosto neúčelově vůči všem stejně.

Primáři musí při konkurzu obhájit odborný rozvoj daného oboru, znát ekonomickou stránku věci a mít vizi rozvoje z pohledu nemocnice, ale i všech čtyř nemocnic a jiných spolupracujících subjektů.

Vše hodnotí komise, jejímiž členy jsou kromě vedení nemocnice i odborníci v daném lékařském oboru.

Už v prvním kole konkurzů začaly „padat hlavy“. „černého Petra“ dostal primář Gynekologicko- porodnického oddělení Zdeněk Adamík, který podle Dany Lipovské nebyl výběrovou komisí potvrzen ve funkci primáře. V příštím roce tak bude vypsáno nové výběrové řízení.

To zvedlo ze židle nejen personál a pracovníky oddělení, ale i pacientky. Proto byla na kraj zaslána petice s více než třemi stovkami podpisů proti jeho odvolání.

„Můžu jen říct, že mě tato podpora těší,“ uvedl pro Deník Zdeněk Adamík. Vývoj kolem konkurzů odmítl komentovat, veřejně však deklaroval, že se znovu přihlásí do nového výběrového řízení.

Velkou vlnu nevole při konkurzech vyvolaly mezi lékaři psychologické testy, kterými musí uchazeči projít. Údajně o nich nevěděli.

„Primář řídí oddělení s mnoha desítkami osob. Je to hlavně manažer, který musí stát za svou vizí, kam se má dané oddělení ubírat. Musí umět také hospodařit,“ reagoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podle něj musí být šéfové oddělení v nemocnicích i dobří personalisté a mít schopnost dobře vést tým. Právě proto se podle hejtmana dělají v nemocnicích konkurzy, jejichž součástí jsou psychologické testy.

„Všechny primáře to zaskočilo, i mne,“ komentoval na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje primář neurochirurgie Michal Filip. Podle něj musí být primář především odborník, ne manažer, i když jak zdůraznil, i tuto oblast současní primáři dobře znají. „Proč z nás děláte lidi bez znalosti ekonomiky?“ podivoval se specialista výrokům hejtmana.

„Nemocnice není fabrika. Každý z doktorů i primářů má historickou paměť,“ vložil se do debaty opoziční radní Ivo Valenta, který se zastával primářů i pacientů, kteří k těmto lékařům chodí dlouhodobě. Podle senátora Valenty panuje ve zlínské nemocnici strach, a proto se nyní erudovaní odborníci z KNTB zajímají o práci v Olomouci nebo v Praze.

S tím ale hejtman nesouhlasí. „Nikdy jsem neprohlásil, že primáři nemají být odborníky. Podle mne musí být odborníky na 80 procent a zbývajícími 20 procenty mají být manažery,“ vysvětlil na zasedání zastupitelstva, kde se situace kolem KNTB podrobně probírala.