Když zapátráme v nedaleké minulosti… Jak a kdy se magistrát o záměru České pošty (ČP) opustit náměstí Míru dozvěděl? Vzpomenete si? A jaká byla vaše první reakce?

O záměru České pošty odejít z náměstí Míru jsem se dozvěděl z článku ve Zlínském deníku. Na to si vzpomínám velmi dobře, bylo to hodně velké a nepříjemné překvapení. Přesto respektuji, že se nás Česká pošta nemusí na nic ptát. Je to státní podnik, ve kterém nemáme žádné zastoupení a ani nesídlí v městských prostorách. Na druhou stranu jsem stále přesvědčen o tom, že pošta patří do centra Zlína, lidé zde vyhledávají její služby od nepaměti. A když už tady nemůže být hlavní sídlo, měla by zde být alespoň pobočka. A o to nyní usilujeme.

Byl to moment, kdy bylo možné ze strany magistrátu ještě „zasáhnout" nebo pošta postavila město před hotovou věc v době kdy už byla zjevně rozhodnuta?

Moment, kdy bychom snad mohli stěhování pošty do bývalého továrního areálu zastavit, se nikdy nevyskytl. Jak už jsem uvedl, nemáme žádné páky, kterými bychom mohli rozhodnutí jejího vedení změnit. Prakticky ihned jsme ale začali jednat o tom, že v centru města zůstane alespoň několik poštovních přepážek. A tento záměr je na velmi dobré cestě, prakticky ho považuji za hotovou věc, kterou jsme si potvrdili s generálním ředitelem České pošty při osobním setkání v Praze.

Po zveřejnění záměru ČP jste vy osobně společně s panem náměstkem vstoupil do jednání s poštou, jednak, aby se nestěhovala (či blíže centru) a posléze, aby zachovala alespoň část služeb prostřednictvím několika přepážek v centru. Jak jednání probíhala a jaký jste z toho měl pocit?

Především jsme se od samotného vedení pošty dozvěděli důvody, proč odchází z náměstí Míru. Jejich důvody chápu, tam, kam odchází, dostali výrazně nižší nájem než v budově, kterou opouští. My jsme od začátku jednání, tedy od úvodního dopisu, sledovali jeden hlavní cíl: zajistit, aby poštovní služby v centru Zlína zůstaly. Je dopravně dostupné, lidé spojují návštěvu pošty s pochůzkami po nákupech nebo vyřizováním na magistrátu. To je prostě fakt, na který jsme museli Českou poštu upozornit. Rychle jsme se tak začali bavit i o tom, kde by nová malá pobočka mohla být. Česká pošta má pro její zřízení poměrně přísná pravidla, na která jsme museli myslet při tipování prostor, kde by pobočka mohla vzniknout. Nakonec jejich volba padla na prostory, které měla dosud pronajaté galerie.

Necítil jste při jednáních určitou „bezmoc" (myslím s ohledem na to, že ČP je samostatný subjekt a jeho rozhodnutí je jen na jeho vůli a připomínky může a nemusí brát na zřetel)?

To, že naše možnosti ovlivňovat rozhodnutí České pošty jsou velmi omezené si s kolegou Alešem Dufkem uvědomujeme velmi zřetelně. To ale není důvod k tomu, abychom se nesnažili vybojovat pro centrum města alespoň pár poštovních přepážek.

Kvůli zachování několika přepážek v centru poskytnete poště prostor galerie pod radnicí. Máte v hledáčku již nějaké náhradní prostory pro galerii?

Předně bych chtěl říci, že mě moc mrzí to, že jsme museli ukončit s panem Kamenským a jeho galerií nájemní smlouvu. Mrzí mě to i osobně. Když ale porovnáme, zda lidé potřebují v městských prostorách v centru Zlína více poštu nebo galerii, vyjde nám, že poštu. Potvrzují to i prakticky každodenní dotazy, které já nebo kolegové dostáváme. Veřejnost se ptá, jak to s poštou v centru dopadne, zda zde přepážky budou. S panem Kamenským jsem se osobně setkal a snažil jsem se mu rozhodnutí města vysvětlit. Nabídku vhodných prostor pro něj jsme už na radě města probírali, rozhodnutí ale ještě nepadlo.