„Bylo co bilancovat. Dobrovolní hasiči udělali obrovské množství práce a za ni jsme jim také poděkovali," řekl Miroslav Adámek.

Tématem setkání byly i plány pro rok 2016. „Všem velitelům jsme také popřáli příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a mnoho elánu do roku příštího," doplnil Ondřej Běták.