V Česku zatím nelze volit osobnosti nezávisle na stranických kandidátkách, jako je tomu v některých jiných zemích, Deník pro vás proto připravil unikátní prázdninovou anketu. V ní můžete sami nominovat a zvolit člověka, který by podle vás měl vést příští čtyři roky zlínskou radnici.

Ve spolupráci s vámi, čtenáři, jsme vybrali jedenáct kandidátů, kteří by teoreticky mohli a měli mít předpoklady pro tuto funkci.

Hlasujte v anketě vpravo >>>

Irena Ondrová, 61 let, ODS

Čtyři roky stojí v čele města Zlína. Její původní profesí je učitelka v MŠ, po revoluci však vystudovala UK v Praze a je kulturoložkou. V politice je činná od roku 1992, dříve působila i jako náměstkyně primátora. Šest let byla senátorkou. Zaměřuje se především na oblast kultury a sociální věci.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Nezkorumpovatelnost, vytrvalost, vnitřní pokoru a úctu k lidem.

Boris Popesko, 31 let, ČSSD

Jako zastupitel působí na zlínské radnici čtyři roky. Je pedagogem na zlínské fakultě managementu a ekonomiky, kde se věnuje oblasti financí. Nedávno se stal docentem. Má za sebou řadu zahraničních stáží a úspěchů ve svém oboru.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Jasná vize o rozvoji města, schopnost získat pro svou vizi podporu, schopnost naslouchat názorům všech občanů města.

Miroslav Kašný, 50 let, KDU-ČSL

Původní profesí je hudebník, člen filharmonie, pedagog i ředitel ZUŠ Zlín. V politice se angažuje od roku 1994. Dvě volební období byl zastupitelem, nyní je náměstkem primátorky. Jako náměstek má na starosti mimo jiné bydlení, církve, sociální věci a zdravotnictví.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Kromě všech kladných vlastností musí být cílevědomý, vytrvalý a empatický.

Karel Markytán, 55 let, ZHN

Jako zastupitel působí na radnici první volební období. Vystudoval stavební průmyslovku, stavbařina se však nestala jeho životní náplní. Známý je více jako umělec, konkrétně hudebník známé skupiny AG FLEK, píše písně, občas i něco jiného. Pracuje i v oblasti reklamy.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Vzdělaný, rovný člověk, bohatý po prapředcích, aby se nepokřivil.

Miroslav Adámek, 47 let, TOP 09, kand. Star. a TOP 09

V politice je úplným nováčkem. Přivedli jej do ní známí i nespokojenost se současnou situací ve Zlíně. Působí jako lékař na chirurgii. Pokud by se dostal na radnici, mohl by se věnovat oblastem zdravotnictví, sociální věci nebo sport.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Pracovitý člověk se zásadami, nezkorumpovatelný s nadhledem, selským rozumem a smyslem pro humor.

František Rábek, 76 let, KSČM

Byl činný v politice už před revolucí, městským zastupitelem je od roku 1990. Nejvíce se věnuje ze své pozice dopravě, konkrétně silničním komunikacím a chodníkům. Dříve než byl v důchodovém věku, pracoval jako automechanik, kterým je vyučený.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Spravedlivý ke všem zastupitelům, umět naslouchat jiným názorům, pracovitý a věnovat se plně své funkci.

Věra Dernie, 53 let, ČSSD

Do politiky vstoupila v roce 2001. Přestože zatím nebyla zastupitelkou, na radnici působí v komisi zdravotně postižených, komisi Sociálního fondu i správní radě Sociálního fondu. Věnovat by se mohla tedy i nadále oblasti sociální či školství. Řediteluje ZŠ praktické a ZŠ speciální Zlín.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Odpovědnost, všestrannost, čestnost.

Miroslav Hladík, 47 let, ODS

Současný 2. náměstek primátorky je aktivní v komunální politice třetí volební období. V letech 1998–2002 působil jako zastupitel, další čtyři roky jako neuvolněný radní. Profesí je ekonom a auditor, na radnici má proto na starosti oblast financí.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Poctivost, určitá míra energie a inteligence, zralost.

Aleš Dufek, 36 let, Starostové, kand. Star. a TOP 09

V politice se angažuje od podzimu 2009, kdy začal chystat společně s TOP 09 společnou kandidátku pro parlamentní volby. Povoláním je advokát. Jeho resortem by se tak mohl stát odbor vnitřní správy a správy majetku.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Schopnost vcítit se do problémů běžného občana, odvahu a cílevědomost.

Josef Devát, 69 let, KDU-ČSL

Na radnici působí druhé volební období. Nejdříve v letech 2002–2006 jako městský zastupitel, nyní jako radní. Jeho parketou je převážně zdravotnictví, protože je v soukromém životě lékař, konkrétně čelistní ortoped.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Neúplatný, spravedlivý, nesmírně pracovitý.

Martin Davidov, 37 let, Strana zelených

Současný vedoucí Ekocentra Čtyřlístek je původně vystudovaný fotograf. Členem Strany zelených je od roku 2006, členem zastupitelstva však dosud nebyl. Pokud by se na radnici dostal, nejbližší by mu byla oblast životního prostředí.

Jaké tři vlastnosti by měl mít primátor?
Skromnost, smysl pro spravedlnost, umění reprezentovat a manažerské schopnosti.

Jiný kandidát

Člověk, který není na této straně uveden. Ale pokud máte svůj tip, napište jej do diskuse pod tímto článkem. Můžete se zároveň podělit o názor na současnou zlínskou komunální politiku. Také můžete ostatním sdělit, co vás ve Zlíně nejvíce trápí a na co by se nové zastupitelstvo mělo v následujícím volebním období zaměřit. Zajímavé příspěvky pak zveřejníme i v tištěném vydání.