Už při prvním zasedání kritizovalo bývalé vedení radnice současné za to, že má místo plánovaných úspor šest radních uvolněných do funkce. Nebo fakt, že se někteří noví představitelé města až na primátora Miroslava Adámka (TOP 09/STAN) představili zastupitelům až po několika výzvách.

Ustavující zastupitelstvo zahájila nyní již exprimátorka Irena Ondrová (ODS). Novému vedení radnice popřála hodně sil a především pokory. Ta je podle ní v politických funkcích hodně důležitá.

„Nemusíme se mít všichni rádi“

Předáváme vám město v pořádku. Podařilo se nám eliminovat dluhy, zajistit peníze na projekty a nejsou za námi žádné velké kauzy. Nemusíme se mít všichni rádi, ale měli bychom mít společný úkol. Aby se Zlín rozvíjel,“ uvedla na zasedání mírně dojatá Ondrová, která už neobsadí ani zastupitelské křeslo. Krátce po komunálních volbách totiž rezignovala a nabídla jej svému stranickému kolegovi Ondřeji Andrysovi.

Po jejích slovech se ujal vedení schůze nejstarší člen František Rábek (KSČM). Právě jemu skládali noví zastupitelé sliby, které o něco později ztvrdili svým podpisem. Tedy členové nové koalice TOP 09/STAN, hnutí M. O. R., KDU-ČSL, Zlínské hnutí nezávislých a Věci veřejné i jejich opoziční partneři v zastupitelstvu ODS, ČSSD a KSČM.

Poté začaly padat návrhy. Nejprve na počet radních, kterých bude na magistrátu jedenáct. Tedy stejný počet jako v předcházejících čtyřech letech. Ale s tím rozdílem, že uvolněných do funkce, tedy placených Kromě primátora Miroslava Adámka bude dostávat mzdu od magistrátu jeho 1. náměstkyně Eva Štauderová (M. O. R.) a další náměstkové Ondřej Běták (TOP 09/STAN), Miroslav Kašný (KDU-ČSL), Bedřich Landsfeld (M. O. R.) a Alena Zubalíková (TOP 09/STAN).

„Každý správný hospodář vysvětlí účel zvýšení mzdových nákladů, které budou znamenat 1,3 milionu ročně a 5,2 milionu za čtyři roky,“ popíchl navrhovatele zastupitel Boris Popesko (ČSSD).A nebyl jediný. Ohledně navýšení schodku rozpočtu se do nové koalice obuli i exnáměstkové primátorky Martin Janečka (ČSSD) a Miroslav Hladík (ODS).

Aleš Dufek (TOP 09/STAN), jehož dalšími kolegy v radě budou dále stranický kolega Vojtěch Jelínek, Pavel Jungman z hnutí M. O. R., Karel Markytán ze ZHN a Jiří Viktorín z Věcí veřejných, jim doporučil položit stejný dotaz za rok.„Vytváříme systém, který by měl být funkční. Hned jste začali kritizovat. Zkuste přijít za rok,“ reagoval několikrát Dufek, který obsadí křeslo 2. náměstka primátora.

Martin Janečka si neodpustil v souvislosti s počtem uvolněných radních rýpnutí do stran KDU-ČSL a ZHN, které jsou součástí koalice. „Respektujeme rozhodnutí stran podle volebního výsledku,“ nechal se slyšet Karel Markytán.Lidovec Miroslav Kašný pevně věří, že se mzdový výdaj radnici vrátí. „Kdo chce, práci si najde,“ sdělil Kašný, za což sklidil od tazatele salvu smíchu.

Další slovní rozepře začala hned nato. Důvodem bylo hlasování o navrhovaném primátorovi a radních. Zda bude tajné, nebo veřejné.„Chceme, aby zastupitelé hlasovali veřejně,“ navrhla Eva Štauderová. Na dotaz proč odvětila, že tím dá nová koalice najevo otevřenost, kterou deklarovala před volbami.

Setkala se však s veřejnou kritikou Ondřeje Andryse (ODS) i Martina Janečky, že je obvyklé v těchto záležitostech hlasovat tajně. Přesto však nakonec díky podpoře většiny docílila svého a hlasovalo se veřejně.Zřejmě největší napětí však zavládlo na zastupitelstvu poté, co opozice navrhla, ať se budoucí noví radní představí. Myšleno věk, stav, dosažené vzdělání a povolání. Primátoru Miroslavu Adámkovi to problémy nedělalo a sklidil za svůj projev i potlesk. Některým dalším členům však ano.

Postupně tak ale téměř všichni radní učinili. Výjimkou byl Miroslav Kašný, jehož strana s ODS a ČSSD doposud na radnici vládla, a Evu Štauderovou. Ta připomínku zavrhla od začátku.„Tato diskuse mi nepřijde vhod. Jedinou podmínkou pro danou funkci jsou hlasy ve volbách. Není potřeba kvalifikace,“ poznamenala 1. náměstkyně. Janečka na to konto prohlásil, že od roku 1998 nic podobného nezažil. Argumentu 1. náměstkyně se podivovali i někteří další zastupitelé.

Podle předpokladu však vstoupili navržení radní do svých funkcí a Miroslav Adámek se stal na další čtyři roky novým primátorem Zlína. Poděkoval všem bývalým zastupitelům za práci, kterou odvedli.

„Osobně se mi osvědčila poctivá práce a profesionální přístup. Jedině to přinese výsledky. Budeme otevření a dáme prostor pro konstruktivní návrhy i opozici. Věřím, že uděláme hromadu práce a Zlín bude skvělým místem pro život. Přeji všem i pevné nervy,“ završil své zvolení Adámek, jemuž předala předchůdkyně insignie města. Tedy zlatý řetěz s medailí a klíč.

Kromě funkcí si zastupitelé odsouhlasili i odměny, a to v maximální možné výši. Řadoví zastupitelé budou dostávat 1780 korun měsíčně, neuvolnění radní 5 230 a neuvolnění náměstci přes pětačtyřicet tisíc korun měsíčně. Uvolnění radní do funkce dostanou odměny podle nařízení vlády. Taktéž se pohybují v desítkách tisících korun měsíčně.

Rozhovor s primátorem a kompetence náměstků

Nový zlínský primátor Miroslav Adámek: Měl bych být moderátor veškerého dění

Po čtyřech letech bude vládnout krajskému městu opět muž. Irenu Ondrovou nahradí na postu zlínského primátora Miroslav Adámek. Do funkce jej zvolilo nové městské zastupitelstvo v pátek.

Co čekáte od následujících čtyř let? Už na ustavujícím zastupitelstvu se do nové koalice opozice tvrdě obula.

Opozice na to má právo. Sám za sebe musím přiznat, že jsem to i trochu čekal. Ale nemyslím, že by se opozice obula tak tvrdě. Chtěla si ujasnit některé věci.

Co říkáte na postoj některých kolegů z rady, kteří hned nevystoupili podobně jako vy a nepředstavili se?

Sice na upozornění, ale nakonec se představili.

Kdy se budete stěhovat na úřad?

V pondělí.

Vaše priority ve vedení města?

Jako primátor bych měl být spíše moderátor veškerého dění. Některé věci už jsem začal studovat včetně zákonů, ale nebudu si hrát na odborníka. Měl bych propagovat dobré názory a dobré věci, se kterými přijdou lidi, s nimiž budu spolupracovat.

Ale primátor se přece musí vyjadřovat i k nepříliš pozitivním záležitostem.

Nevadí. Doposud tvrdím, že když funguje opozice, je to dobře pro město. Mám dojem, že dříve opozice moc nefungovala.

Kompetence náměstků zlínského primátora

1. náměstkyně Eva Štauderová

Oblast územního plánování a architektury, oblast dopravy, oblast stavebníprůmyslové zóny, oblast regionálního rozvoje, správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích – konzultační činnost pro 2. náměstka pověřeného správou majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích, protikorupční politika a protikorupční opatření – konzultační činnost pro 2. náměstka pověřeného protikorupční politikou a protikorupčními opatřeními

2. náměstek Aleš Dufek

Správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích, protikorupční politika a protikorupční opatření, oblast správy majetku, zdravé město a agenda 21, Městská policie Zlín, Integrovaný záchranný systém – konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením Městské policie Zlín, oblast cestovního ruchu – konzultační činnost pro náměstka pověřeného řízením oblasti cestovního ruchu, oblast informatiky – konzultační činnost pro náměstka pověřeného řízením informatiky

Náměstek Ondřej Běták

Řízení Městské policie Zlín, Integrovaný záchranný systém, bezpečnost a krizové řízení, oblast bydlení, oblast mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií, oblast správy majetku – konzultační činnost pro 2. náměstka, pověřeného řízením správy majetku, správa obchodního podílu ve společnosti PSG Zlín,s.r.o. – konzultační činnost pro primátora

Náměstek Miroslav Kašný

Oblast sociálních věcí, oblast církví, oblast zdravotnictví a péče o zdravotně postižené, oblast kultury, oblast strategického rozvoje a oblast dotací, oblast záležitostí EU, oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín, Kongresové centrum Zlín, národnostní menšiny, oblast památkové péče

Náměstek Bedřich Landsfeld

Oblast ekonomiky, oblast tvorby ekonomických koncepcí, oblast finančního, ekonomického a investičního plánováníoblast financí, financování rozpočtu v oblasti kapitálových příjmů a cizích zdrojů mimo dotací, oblast bankovních produktů a jejich optimalizace, oblast rozpočtu a controllingu, oblast životního prostředí, oblast městské zeleně, ZOO a Zámek Zlín – Lešná

Náměstek Alena Zubalíková

Oblast školství, oblast informatiky, oblast cestovního ruchu, spolupráce s UTB – konzultační činnost pro primátora, zdravé město a agenda 21 – konzultační činnost pro 2. náměstka, pověřeného řízením zdravého města a agendy 21, oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín – konzultační činnost pro náměstka, pověřeného řízením této oblasti, Kongresové centrum Zlín – konzultační činnost pro náměstka, pověřeného řízením této oblasti.

Zdroj: Magistrát města Zlína

A jako Adámek aneb abeceda nového zlínského zastupitelstva

A

Adámek

Nový primátor Zlína Miroslav Adámek. Člověk, který nebyl dosud veřejnosti příliš známý a s politikou nemá zkušenosti, bude řídit krajské město.

B

Baťovské domky

Nový primátor Zlína Miroslav Adámek se nechal slyšet, že by se mohly zmírnit pravidla pro rekonstrukci typické zlínské zástavby.

C

Cesta do Malenovic

Jedna z nejdůležitějších investic pro Zlín. Letos pro ni ministerstvo dopravy vyčlenilo 100 milionů korun. Rekonstrukce spojnice Zlína a Otrokovic má být podle původních termínů hotová do května 2012

D

Dluhy

Minulé vedení čelilo od nových stran kritice za to, že je špatný hospodář. Zda bude vycházet s financemi lépe, ukážou následující čtyři roky.

E

Eva Jiřičná

Autorka kontroverzního Kongresového centra, které bylo otevřeno těsně před letošními komunálními volbami, je terčem kritiky některých stran nové koalice.

F

Filharmonie

Významná krajská kulturní organizace, která se začátkem roku přestěhuje z Domu umění do Kongresového centra.

G

Gazdík

Petr Gazdík, současný poslanec a bývalý starosta Suché Lozi na Slovácku, radí nové koalici ve Zlíně. Je dlouhodobým kritikem zlínské ODS a ČSSD.

H

Hádky

Lze očekávat, že bývalá koalice v čele s ČSSD a ODS nedá té nové vedené zástupci TOP 09/STAN a M. O. R. nic zadarmo. O slovní pře tak na zasedání zastupitelstva zřejmě nebude nouze.

CH

Chodníky

Zlínský evergreen, věčné téma kritiky občanů. Jejich oprava vždy občané kvitují s povděkem. Kolik se jich chystá zrekonstruovat v následujících čtyřech letech, zatím není jasné.

I

Irena Ondrová

Irena Ondrová, někdejší první žena Zlína, skončila v politice. Nezasedne ani v zastupitelském křesle. Nabídla své místo stranickému kolegovi Ondřeji Andrysovi.

J

Janečka

Známý zlínský politik Martin Janečka, který byl doposud náměstkem primátorky, skončil v křesle řadového zastupitele.

K

Koupaliště na Jižních Svazích

Velká investice minulého vedení radnice. Stavba bazénu je nyní v plném proudu, hotovo má být příští rok.

L

Léčitelé

Do role zachránců Zlína se pasovali už v předvolební kampani zástupci hnutí M. O. R. – za Morální Očistu Radnice. Slíbili, že ji zbaví řady neduhů.

M

Městské části

Zřízení takzvaných malých radnic prosazovala v minulosti nynější náměstkyně primátora Eva Štauderová. Nyní koalice tvrdí, že se ukáže, která forma komunikace vedení s občany bude nejvhodnější.

N

Nádraží

Zlínská vlaková stanice včetně kolejiště má projít v následujících letech zásadní rekonstrukcí.

O

Očekávání

Zlínští voliči, kteří rozhodli svými hlasy o budoucím uskupení na radnici, čekají od převratu velké změny. Opoziční ODS a ČSSD je ale varují, že nepřijdou.

P

Personální změny

Někteří úředníci zlínské radnice se obávají o svá místa. Nové vedení magistrátu však o zásadních personálních čistkách zatím veřejně neuvažuje.

R

Rozpočet

Nejdůležitější úkol, který čeká nové vedení radnice. Schválit jej musejí do Vánoc. Návrh jim připravilo minulé vedení. Budou s ním noví zástupci souhlasit?

S

Svit

Největší průmyslová zóna ve Zlíně. Bývalý areál Baťových závodů čeká velká rekonstrukce, na níž se podílí kromě města i Zlínský kraj a podnikatelé.

T

Teplo Zlín

Jedna z městských společností, která bude mít ve svých orgánech nové zástupce města. Své pozice v něm opustí například Miroslav Hladík a Martin Janečka.

U

Utajené hlasování

Jak hlasovali městští radní, už nebude tajemstvím. Jejich rozhodnutí k daným bodům mají být totiž veřejné.

V

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mají být transparentnější. V návrzích na jejich zprůhlednění je využití online systému i určení zájemce, který bude přítomný otevírání obálek.

Z

Zastupitelstvo

Do zlínského zastupitelstva usednou zástupci osmi politických stran a hnutí. Jejich počet zůstává neměnný, jednačtyřicet.

Marie Šidlová, David Karola