„Toto ocenění bylo uděleno vůbec poprvé. Jeho cílem je ohodnotit osobnosti Zlína za hrdinský čin, reprezentaci nebo významný počin v různých oborech lidské činnosti,“ vysvětlila mluvčí radnice Marie Masaříková.

Antonín Bajaja, Drahomíra Páníková, Petr Přikryl, Dušan Sitek a Vladimír Elsner byli k převzetí ocenění a grafického listu od zlínského malíře Josefa Ruszeláka pozváni na jedenáctou hodinu do zlínské Zámecké restaurace. Poslední jmenovaný se ze zdravotních důvodů nedostavil a listiny mu budou doručeny později.

Na rozdíl od Ceny města, která se uděluje jednou v roce a její nositele nominuje veřejnost, je udělení Ocenění primátorky pouze jejím rozhodnutím.

„Snažila jsem se vybrat osobnosti z různých branží, z různých oborů lidské činnosti. Zvažovala jsem to, co udělali pro město Zlín, jaké jsou to osobnosti, jaký mají morální kredit a podobně,“ vysvětlila primátorka.

OCENĚNÍ:

Ing. Antonín Bajaja – Oceněn byl za svou nadčasovou literární tvorbu, jež je bytostně spjata se Zlínskem, za pedagogickou, organizační, žurnalistickou a propagační činnost v oblasti literatury.

Vladimír Elsner – Ocenění obdržel za čtyřicetiletou preparátorskou, výzkumnou a sběratelskou činnost, kterou významně přispěl k rozšíření zoologických exponátů v Muzeu jihovýchodní Moravy. Vladimír Elsner vytvořil jednu z nejhodnotnějších regionálních sbírek motýlů.

Drahomíra Páníková – Ohodnoceno bylo její celoživotní působení ve zdravotnických a sociálních službách, kde se nadstandardně věnovala především dětem se zdravotním postižením. Zejména jejím úsilím byl Rehabilitační stacionář na Nivách zcela opraven, modernizován a funguje na špičkové odborné úrovni.

PaedDr. Petr Přikryl – Oceněn za svou čtyřicetiletou a velmi úspěšnou dráhu trenéra plavání dětí i dospělých, kteří pod jeho vedením dosahovali vynikajících výsledků na světových soutěžích i olympijských hrách.

Dušan Sitek – Ohodnocen za svůj nezaměnitelný herecký projev, kterým se nesmazatelně zapsal do historie Městského divadla Zlín i do povědomí jeho návštěvníků. Za 25 let vytvořil 140 rolí. Režíruje ochotníky ve Hvozdné, ale také tradiční divadelní plesy.

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!