„Původně předpokládaná cena za celkové dopracování všech stupňů projektové dokumentace byla odhadem stanovena na částku 25 milionů korun bez DPH,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.

Záměr revitalizace náměstí Míru ve Zlíně tak vstupuje do dalšího kola procesu. Na jeho konci má zůstat nejen zmodernizované náměstí s novými prvky, ale především podzemní parkoviště pro minimálně 150 vozidel.

Celé dílo má být rozvrženo na dvě etapy. Ta první (stavba podzemního parkoviště, pozn. red.) má být budována tak, aby i v případě časové prodlevy stavby druhé etapy, mohla druhá etapa na ni bez problémů navazovat.

„Na základě jednání jsme minimální počet parkovacích míst snížili z původních 250 na cca 150 a zároveň apelujeme na architekty, aby první etapu nebrali jako dočasnou. Je důležité, aby dávala smysl i bez druhé etapy zastavující část parčíku, která byla ideová a nemusí tak být v budoucnu realizována,“ vysvětlil zlínský primátor Jiří Korec.

Nejdříve tak bude vybudováno podzemní parkoviště. S jeho stavbou chtějí radní počkat až na závěr roku 2022.

„Mohla by začít sice dříve, ale vzhledem k tomu, že město Zlín v roce 2022 slaví 700. výročí své existence, tak si nedokážeme představit, mít v tu dobu kráter místo náměstí,“ vysvětlil primátor.

„Chceme, aby v roce 2022 bylo již připraveno stavební povolení a zároveň, aby to byl v rámci oslav dárek pro město - že v tomto roce se bude moci začít s realizací záměru,“ doplnil.

Původně odhadované celkové výše investičních nákladů na rekonstrukci náměstí Míru ve Zlíně v 1. etapě činily cca 300 mil. Kč.

„Chceme se dostat na nižší částky, než byl původní plán. Uvidíme však, jak se popereme s přeložkami sítí a podzemním parkováním. Od toho se bude odvíjet výše celé investice,“ naznačil Jiří Korec.

Druhá etapa má být hlavně o částečném zastavění prostoru. Podle variant vedení města z loňského roku, by zde mohly vzniknout byty nebo třeba i nová budova zlínského magistrátu.

„Nemáme v úmyslu opustit budovu radnice,“ zdůraznil loni na konci února Jiří Korec s tím, že by šlo o doplnění budov města.

„Druhá etapa je nyní pro nás spíš cílový stav, vize. Nebudeme ji za každou cenu tlačit,“ upozornil už tenkrát zlínský primátor.

A jaký je důvod k revitalizaci náměstí podle primátora Jiřího Korce?

„Kromě jiného víme, že i povrch náměstí není ideální a že dlažba by zasloužila vyměnit. Shodli jsme se však, že samotné předláždění náměstí by nebylo vhodné, protože musíme reagovat na vývoj a posun společnosti. Proto jsme se rozhodli pro prostor s podzemním parkováním a úpravou okolních ploch. Tím současně dosáhneme i optimalizace dopravní situace v centru města. Díky této variantě zamezíme statické dopravě,“ uvedl Jiří Korec.

Podle něj to, že na povrch náměstí si stěžují zejména dámy, které si zde občas ničí podpatky, není hlavní motivací tak rozsáhlého investičního plánu. Tento problém bychom asi řešili jinak,“ usmál se primátor s tím, že zlínské náměstí Míru v podobě jakou má, má již „své roky“ a potřebuje se revitalizací posunout dál.

Vzhledem k tomu, že od poslední rozsáhlejší rekonstrukce náměstí uběhlo třicet let, projevují se na ploše známky každodenního provozu. Současně je ale patrné, že podoba náměstí neodpovídá ani trendům a požadavkům města. Z tohoto důvodu město v roce 2018 vyhlásilo veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž.

Předmětem soutěžního zadání byla samotná plocha náměstí, umístění podzemního parkoviště, pódium se zázemím, ale také navazující veřejné plochy jako jsou Rašínova a Bartošova ulice či plocha před kostelem. V druhé, výhledové etapě měli soutěžící ztvárnit ideální cílovou podobu náměstí za předpokladu umožnění zástavby v historicky zastavěné jižní části náměstí. Naprostá většina z celkově 24 doručených návrhů pak tuto možnost využila.

„Nyní nás čeká velmi zodpovědná práce na rozpracování původního oceněného návrhu do větší podrobnosti, přičemž hodláme do tohoto procesu náležitě zapojit také majitele okolních nemovitostí,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada.