Za to dostalo město takzvané Enviromentální vyúčtování. „To nám přesně ukazuje přínos životnímu prostředí, o který se občané Valašských Klobouk svým zodpovědným přístupem k recyklaci elektrozařízení zasloužili. Celkem sedm set osm kusů odevzdaných televizí a monitorů znamená například snížení produkce nebezpečného odpadu o sto sedm tun a eliminaci skleníkových plynů o dvacet osm tun,“ uvedla referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková.

Výsledky se týkají pouze dvou typů elektrospotřebičů. Pokud by lidé odevzdali i jiná zařízení, přínos by byl výraznější. „Věříme, že pozitivní výsledky ve vztahu k životnímu prostředí budou pro občany další motivací k aktivnímu třídění elektroodpadu,“ sdělil místostarosta města Ladislav Tarabus. Elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat na místě zpětného odběru v ulici Brumovská, a to vždy v pátek od 12 do 16 hodin.

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!