Revitalizace mostu i zastávky na Jižních Svazích

První místo v kategorii Malé projekty získal návrh „Revitalizace mostu na Benešově nábřeží u obchodu“, který obdržel 541 hlasů. Obnova, kterou navrhl Martin Antas, se týká rekonstrukce mostu, jehož současný stav je kvůli graffiti, tagům a špíně zanedbaný a esteticky nevyhovující.

V kategorii Velké projekty zvítězil se 449 hlasy projekt „Rekonstrukce zastávky MHD Slunečná směr z města a její graffiti výzdoba“. Tento návrh předložil Ondřej Kuba s tím, že zchátralá zastávka na Jižních Svazích by měla projít celkovou rekonstrukcí. Současně navrhl její výzdobu formou umělecké graffiti malby.

A s velkou pravděpodobností se za Jižních Svazích zase „vyřádí“ streetartový umělec Michal Filák.

„S prací mladého výtvarníka známého pod uměleckým jménem ProroK jsme velmi spokojeni, mural v Dlouhé ulici má pozitivní odezvu i u občanů. Vytipovali jsme ve městě více nevzhledných míst, které bychom mohli podobným způsobem oživit,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Filák alias ProroK už ozdobil v rámci projektu Tvoříme Zlín zastávku Česká. Tam zlepšuje náladu při čekání na trolejbus výzdoba s dětskými obličeji a usmívajícími se tvářemi.

Cvrkot v Dlouhé ulici pozorují známé tváře ze Zlína

Další z prostor, které má umělec na kontě, je plocha u železniční tratě v Dlouhé ulici. Těm, kteří tudy procházejí nebo projíždějí, zde dělají společnost významné osobnosti spojené s krajským městem. Cvrkot města tak pozorují Vladimír Karfík, Antonín Baťa, Tomáš Baťa, Antonín Bajaja, František Gahura, Hermína Týrlová, Karel Zeman, Otto Wichterle, Emil Zátopek, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka.

Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů

Tvoříme Zlín

O vítězných návrzích rozhodovala veřejnost od 6. do 26. listopadu. Mezi vítězné projekty se rozdělí o dva miliony korun více než v minulých letech. Nově na realizaci město vyčlenilo celkem sedm milionů korun.

Takzvané malé projekty získají tři miliony, přičemž ná­klady na jeden projekt mohou dosáhnout ma­ximálně 750 tisíc korun včetně DPH. Čtyři miliony se pak přidělí na takzva­né velké projekty, jejichž realizační náklady přesáhnou 750 tisíc korun, ale zároveň ne­překročí částku dva miliony včetně DPH.