„Založením gymnázia jsme chtěli navázat na naše dvojjazyčné vzdělávání v mateřské a základní škole. Našim cílem je poskytnout studentům možnost hlubšího studia jazyků a kvalitně je připravit nejen na vysokoškolská studia, ale také na mezinárodní výzvy. Uvědomujeme si důležitost jazykového vzdělávání v dnešní globalizované společnosti. Těší mě, že se nám realizace tohoto projektu podařila, a jsem přesvědčen o tom, že tato škola bude představovat významný krok vpřed ve vzdělávání v našem regionu,“ uvedl zakladatel školy Ivo Valenta.

Ilustrační foto
Počasí ve Zlínském kraji o víkendu? Sobota proprší, v neděli se citelně ochladí

Škola nabídne výuku cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími. Vzdělávací program gymnázia je navržen tak, aby studenti získali nejen jazykové znalosti, ale také komunikační dovednosti a myšlení v daném jazyce i mezikulturní povědomí.

Třída o dvaceti žácích

"Jsme rádi, že absolventům devátých ročníků základních škol můžeme poskytnout ještě větší možnost volby. Dosud měli na výběr z perspektivních maturitních oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání, k nimž nyní přibude atraktivní varianta studia gymnázia s jazykovým zaměřením. I v tomto případě samozřejmě klademe maximální důraz na individuální přístup ke studentům, a proto bude ve třídě pouze 20 žáků. Samozřejmostí je také moderní prostředí, technické vybavení školy a kvalifikovaní pedagogové,“ uvedla Kateřina Blaha Hlavňovská, ředitelka školy.

Zájemci o studium na soukromém gymnáziu s jazykovým zaměřením mohou využít také Dnů otevřených dveří. První z nich se koná 12. ledna od 10 do 17 hodin.