Ve všech nemocnicích v kraji jsou momentálně lůžkové kapacity na jednotkách intenzivní péče na kritické hranici. Vůbec nejhorší je pak situace právě v Uherskohradišťské nemocnici.

Na covidových stanicích nemocnic je zatím volná kapacita standardních lůžek s kyslíkem, v intenzivní péči se ale jedná pouze o jednotky. Podle mluvčí krajského úřadu Soni Ličkové činila v sobotu naplněnost 136 ze 157 lůžek, volných tak zůstává jen 13 procent v celém kraji. Kapacita intenzivních lůžek s umělou plicní ventilací pak byla na hranici pěti procent.

„V rámci krajské spolupráce jsou pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči nad rámec kapacitních možností Uherskohradišťské nemocnice, převáženi do okolních nemocnic Zlínského kraje,“ upřesnila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová a doplnila: „Opět velmi naléhavě prosím všechny o zodpovědné chování a dodržování všech opatření, abychom vážnou situaci zvládli a dál nezatěžovali nemocnice.“

Vedení Zlínského kraje už plánuje vyzvat k jednání o výpomoc také soukromá zařízení. Minulý čtvrtek také hejtmanství společně se zástupci nemocnic vyzvalo ambulantní lékaře k pomoci v provozu nemocnic.

„Pokud se na mě nemocnice obrátí s požadavkem na udělení příkazu pracovní povinnosti, nebudu váhat a budu příkazy okamžitě podepisovat. Nemocnice jsou totiž kvůli rychle se plnicím lůžkům na jednotkách intenzivní péče těsně před vyhlášením stavu hromadného postižení osob,“ prohlásil v sobotu krajský hejtman Radim Holiš.