„Zatím jsme nedostali žádné informace. Ale můžu říct, že se privatizace doslova děsím,“ uvedla například nájemnice jednoho zbytů Lenka Bolfová. „Jsem sama se synem, a nevím, kde bych na zaplacení sehnala peníze ani kam bych šla, kdybych obyt přišla,“ dodala. Podle jejího vyjádření je vdomě více nájemníků vpodobné situaci.

Kjejímu názoru se přiklání další obyvatelka domu Eva Sobková. „Dozvěděli jsme se, že byty se mají prodávat za čtyřicet procent současné tržní ceny, ne podle toho jak jsou staré. Vtom případě by podle našich informací měl jeden byt stát asi čtyři sta tisíc,“ podotkla Sobková. Podle ní si jen málokdo bude moci dovolit zaplatit tolikpeněz.

Pravidla, podle nichž se budou byty prodávat, již zastupitelé schválili.

„Nejprve budou nabídnuty jejich současným nájemníkům, a to za čtyřicet procent současné tržní ceny určené znalcem,“ potvrdil Vladimír Bartoň, ředitel Vsetínské správní a investiční (VSI), která zajišťuje na radnici správu městského majetku.

Podle jeho slov však zatím nejsou prodejní ceny stanoveny. „Vsoučasné době probíhá výběrové řízení na znalce, který částku stanoví,“ prozradil Bartoň. Jak uvedl, zájemci okoupi budou muset zaplatit za byt celou částku najednou. „Nabídnutou částku budou schopny spomocí půjčky nebo hypotéky uhradit isociálně slabší rodiny,“ vyjádřila před časem své přesvědčení starostka města Květoslava Othová.

Pokud však nájemníci této šance nevyužijí do šesti měsíců od přijetí nabídky na odkup, dostanou ještě jednu příležitost, ovšem už za 60procent tržní ceny. „Byty, které nebudou prodány nájemníkům, budou nabídnuty třetím osobám isnájemníkem,“ doplnil Bartoň.

Tento fakt vyvolává další obavu ztoho, že nový majitel bude chtít nájemníka zbytu vystěhovat.

„Tyto případy budou zřejmě řešeny vobčansko-právním sporu, my jsme pouze pověřeni zajištěním prodeje daných bytů,“ míní Bartoň.

Plánovaná privatizace se týká celkem 274bytů, tedy asi třetiny bytového fondu města Vsetín. Důvodem ktomuto kroku jsou vysoké náklady na jejich údržbu vporovnání spříjmy znájemného. „Bohužel, pro město je tento druh podnikání nevýhodný. Zákony chrání nájemníka na úkor majitele a snižování počtu bytů vmajetku města vidím jako jedinou správnou cestu,“ vysvětlila dříve starostka Othová.

Podle vyjádření ředitele VSI Vladimíra Bartoně, by první nabídky na odkup bytových jednotek měli stávající nájemníci obdržet vprvním čtvrtletí příštíhoroku.