"Padesát pět let? Tak to jsme, milá školo, stejně staří. Vlastně stejně mladí. Přesto je to už docela dávno," zavzpomínal na chvíle strávené ve škole Jan Cholasta. Absolvoval v roce 1977, ale budovu s oranžovou fasádou lemovanou alejí sakur v jarních měsících s tisíci růžovými květy má neustále před očima.

"Bylo nás v roce 1966 tolik prvňáčků, že museli na třídy improvizovaně přestavět i školní dílny," zmínil. Připomněl i tehdejší označení tříd od 1.A až do 1.H. Na druhém stupni podle jeho slov "směnovali" jako dělníci v továrnách. "Jeden týden ranní a další týden odpolední vyučování," dodal. Zavzpomínal i na uhelné prázdniny: jednou za týden si pro úkoly dojížděli na bruslích a před školou se z nich přezouvali rovnou do přezůvek.

Milá školo, přeji ti, aby ses dožila třeba dvě stě let. Petra

"Je to podivuhodné. Kdykoliv se člověk má posunout v kariérním žebříčku o krok výše, vždy je tázán na nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud ale člověk vzpomíná na školu, tak zpravidla na tu základní," uvedl absolvent školy a současný děkan Technologické fakulty UTB Roman Čermák. "Ta se povětšinou nejvíce zasloužila o profesní i lidské směřování každého z nás," myslí si. Studoval v době, kdy málokdo tušil, že se bývalý režim blíží ke svému konci, ale každý si z oficiálních představitelů strany i státu dělal srandu. "Dnešní doba se posunula a autorita učitelů není samozřejmostí," dodal. Každému učiteli přeje, aby byl vnímán jako Pan učitel.

„Program, který dokázal pedagogický sbor k oslavám připravit, dokazuje, že učitelé se úkolu ujali plni energie. Velký obdiv mají i děti. Každé vystoupení bylo bezvadné,“ uvedla Libuše Kapková, která se přijela podívat na svá vnoučata.

Milá školo, přeji Ti hodně peněz, ještě více sponzorů, nového vybavení a málo katastrof. Karel

„Den je slunečný, den je slunečný,“ pokračovaly mladší děti zpívající ve sboru Čamlíci. 11. ZŠ je totiž jedinou školou ve Zlínském kraji, na které se vyučuje rozšířená výuka hudební výchovy. Otevírá se jen jedna třída a děti jsou vybírány zkušenými sbormistryněmi. „Těší nás, že projekt stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí ze širokého okolí,“ zmínila ředitelka školy Zdeňka Jančíková, jejíž vzpomínka z dětství na 11. ZŠ je spojena s Lidovou školou. Ta i nadále v prostorách školy vychovává nové umělecké generace.

Školo, přeji Ti, ať jsou v Tobě pořád tak hodné paní učitelky. Erika

„Vždy mě pohladí po duši, když se i po letech mí bývalí žáci ke mně hlásí a pochlubí se svými úspěchy,“ uvedla uznávaná učitelka 1. stupně Ivana Štěpánová oceněná městem Zlín Za celoživotní přínos ve školství. Její působení bylo spjaté zejména s výukou kognitivně nadprůměrně nadaných žáků.