O samotném vybudování mostu panovala shoda. Problém však byl v tom, že Třebětice jej nechtěly zařadit do svého majetku. Zastupitelé se totiž bojí, že v budoucnu nebude obec mít dostatek prostředků na jeho údržbu.

Problém se podařilo vyřešit podepsáním deklarace o spolupráci mezi Zlínským krajem, správou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, městem Holešov a obcí Třebětice. Obec Třebětice bude zajišťovat pouze běžnou letní a zimní údržbu mostu, která tolik nezatíží její rozpočet.

Vlastníkem stavby však bude město Holešov. To také podle stavu a potřeby bude společně se Zlínským krajem napůl financovat velké opravy. „Věřím, že deklarace tak, jak byla podepsána, bude i naplněna," řekl starosta Třebětic Čestmír Stratil.

Pokud by se strany nedohodly, mohlo by to ohrozit výstavbu R49. Kraj chce nyní obnovit stavební řízení na úrovni ministerstva dopravy, aby se mohlo začít stavět ještě v tomto roce.

ROMAN BUČEK