Samotní církevní hodnostáři ale na věc pohlížejí zjiného úhlu. „Je pravda, že za komunistů jsme byli obraní ovšechno, a přesto církev také dokázala fungovat,“ říká katolický farář Vojtěch Daněk ze Zašové. Na druhé straně podle něj dnes náboženské organizace plní idalší společenské funkce a jsou mnohem aktivnější a otevřenější vůči veřejnosti.

„Majetek máme zájem získat zpět, ale ten by nesloužil kničemu jinému, než kfinancování různých církevních projektů. Hlavně ve vzdělávacích a charitativních oblastech,“ vysvětluje VojtěchDaněk.

Právě volomoucké arcidiecézi, do níž patří iZašová, je podle jeho slov kladen zvláštní důraz na vzdělávání. „Prioritou našeho arcibiskupa je budovat církevní školství, které by sice stálo na obecných křesťanských hodnotách, ale které bude otevřeno inevěřícím,“ doplnil zašovskýděkan.