„Naším cílem bylo získat stabilního partnera a zajistit klubu v budoucích letech finanční stabilitu. Dlouhodobě za město deklarujeme, že se nebráníme podíl města prodat. Vzhledem k tomu, že před pár měsíci bylo veřejně sdělováno, že mají být zájemci o městský podíl, rozhodli jsme se vyhlásit transparentní veřejné řízení. K našemu překvapení se však do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Náš zájem najít silného partnera hokejového klubu, případně partnery, tak nadále trvá. Pokud město bude takový zájemce kontaktovat, jsme připraveni s ním jednat,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Nabídky bylo možné podávat od pondělí 24. října do pondělí 7. listopadu.

Svah Zlín
VIDEO: „Zlínský ledovec“ se už připravuje na sezonu. Novinkou je Apres ski bar

„Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého podílu města měla být výše ceny, kterou potenciální nabyvatel za převod podílu nabídne a také výše pravidelného ročního finančního příspěvku, který tento nabyvatel poskytne společnosti Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného obchodního podílu do 1. 1. 2028,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Před vypsáním výběrového řízení písemně oslovilo Město Zlín zbylé společníky - zapsaný spolek HC Berani Zlín, který má v klubu 41% podíl, a společnost PSG, která má aktuálně 10% podíl, s žádostí o vyjádření, zda mají zájem o navýšení svého podílu v klubu.

„Zapsaný spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města zájem nemá. Společnost PSG projevila zájem o celý podíl města, ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku navíc podmíněným příspěvky města, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu „A“ teamu Beranů,“ uzavřel Melzer.