„Dvacet právníků Zlínského kraje s vaším výkladem nesouhlasí,“ kontroval hejtman Jiří Čunek.

Blíží se hlasování o schválení investičního záměru „Nová krajská Baťova nemocnice“.

Zastupitelům zbývá pro zvážení rozhodnutí jen několik dní. Hlasovat budou 17. června.

Stavbu nové nemocnice zaplatí Zlínský kraj, zdravotechnika a vnitřní vybavení budou hrazeny z kasy Krajské nemocnice T. Bati.

Maximální celkové náklady by měly být téměř osm miliard a nemocnice by měla stát do června roku 2025. Tak zní pro laiky návrh usnesení, který mají zastupitelé svým hlasem podpořit.

Dále se zavazují, že berou na vědomí odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby a svěřují Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků. Změny, které může rada schválit, nemohou přesáhnout stanovený rozpočet v součtu o více než 10 procent a změna termínu dokončení se může protáhnout nejvýše o rok.

Navíc zastupitelstvo radě ukládá realizovat investiční záměr a předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního záměru. A další…

„Takto sestavené usnesení je pro zastupitele nebezpečné,“ vysvětlila na konferenci k výstavbě nové nemocnice uspořádané lékařskou komorou Jana Zwyrtek Hamplová.

Chápe prý, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly a že hejtman může mít pocit, že je vše připraveno tak, aby akce fungovala.

„Když bude vše skvělé, budou vám tleskat, pokud ne, za dva tři roky vás mohou zažalovat,“ varovala.

Zajímalo by ji prý, zda se pak právníci kraje za zastupitele postaví.

Možná rizika

K navrženému usnesení měla mnoho výhrad. Deník vybral nejvíce rizikové.

Zastupitelé mají schválit projekt, u kterého není v době hlasování schváleno financování. Není uvedeno, kdo odpovídá za odbornou správnost podkladů. V usnesení je skrytý předjímaný souhlas zastupitelstva s vysokým zadlužením kraje.

Zastupitelé schválí bianko šek (šek, který je řádně vyplněný, ale není na něm uvedena částka, která má být vyplacena, pozn. redakce) na 10 procent z částky celkových výdajů, což činí téměř 800 milionů korun, a zároveň předem schvalují možné prodloužení doby výstavby nemocnice o jeden rok.

Dodatky pak prý nikdy nemohou být uzavírány k investičnímu záměru, ale k dodavatelským smlouvám. Navíc z usnesení vyplývá, že zastupitelstvo se vzdává jakéhokoli rozhodování a veškerá právní jednání přenechává radě.

„Cena pak může narůst do neurčité částky a stavba se může prodlužovat do nekonečna. Rada je pouze povinna předložit zastupitelstvu navýšení ceny ke schválení,“ dodala Hamplová.

K tomu by podle právničky mohlo dosavadní rozhodování členů rady o výdajích na přípravu projektu konané mimo jakoukoli vůli zastupitelstva už nyní vyústit v trestněprávní a následně i hmotnou odpovědnost členů rady.

„Jde o trestné činy překročení pravomoci úřední osoby a porušování povinnosti při správě cizího majetku,“ vysvětlila.

Nestandardní jednání

Jednání podle ní bylo vysoce nestandardní a tak v rozporu se základními principy zákona, že trestněprávní odpovědnost nelze vůbec vyloučit.

„Spíše je na místě ji předpokládat,“ předjímala Hamplová.

Konání přirovnala ke kauze Opencard, kdy exprimátoři Prahy Bohuslav Svoboda a Tomáš Hudeček dostali podmínku. Podle soudu porušili předpisy o hospodářské soutěži a také povinnosti při správě cizího majetku.

„Ten, co to podepsal první, leze po Himálaji a gynekolog Svoboda je odsouzen,“ komentovala Hamplová.

Svobodní podotkli, že již před minulým zastupitelstvem v dubnu upozorňovali na dopady vyplývající z formulace navrženého usnesení.

„Je za hranou,“ reagoval jejich předseda a krajský zastupitel Tomáš Pajonk. Podle něj mají dát skoro slepou důvěru člověku, který nikdy ani v nejmenším nechtěl opozici vyjít vstříc.

„Budeme hlasovat za atmosféry, kdy kraj dělá, jako by nová nemocnice už málem v Malenovicích stála a ten, kdo je proti ní, je škůdce krajského zdraví,“ doplnil Pajonk.

Ruku nezvednu

„Ruku nezvednu,“ komentoval zastupitel za KSČM Jiří Mařák.

Věří prý, že pokud by měl předem tyto informace i hejtman, ruku by také pro takové usnesení nezvedl.

„I kdybych někdy ruku pro zvedl, tak vzhledem k mému věku je v kriminále lépe než v domově důchodců,“ uvedl s nadsázkou a humorem Jiří Mařák.

„Nakonec v tom pojedu sám a udělám si, co budu chtít. To bude výborné,“ reagoval podle jeho slov s nadsázkou i hejtman.

Zcela vážně pak odmítá, že by on nebo rada překročili kompetence.

„To bylo několikrát prověřeno,“ uvedl. Zodpovědnost bere na sebe. „Kdybych tak již mnohokrát neučinil, ničeho bych nedosáhl,“ uvedl Jiří Čunek.

Zastupitelé podle něj mají dostatek informací, které mimo jiné získávají i přes poradní orgány kraje – výbory. Navíc připomněl, že minulé zastupitelstvo jen k tomuto bodu trvalo více než osm hodin. Je podle něj nemožné, aby se zastupitelstvo scházelo ke každému dílčímu rozhodnutí, které bude potřeba udělat. „Ale jak se říká, tři právníci, čtyři názory,“ dodal Čunek.

Náměstek hejtmana Jiří Sukop jeho vyjádření potvrdil a uvedl, že právní odbor kraje se problematikou zabývá. „Před jednáním zastupitelstva budeme mít vyjádření k právnímu názoru Jany Zwyrtek Hamplové k dispozici,“ uzavřel.