„Křižovatka ulice Antonínova a třídy Tomáše Bati bude sdruženou investicí města, Ředitelství silnic a dálnic a Zlínského kraje. Zlín má nyní připravit kompletně legislativní stránku, tedy dokumentaci a stavební povolení,“ uvedl náměstek zlínské primátorky Miroslav Šenkýř.

Město přitom už několik let provádí přípravné práce spočívající kromě zajištění projektu i ve výkupu některých pozemků v okolí budoucí křižovatky, která se bude nacházet mezi 51. a 61. budovou svitovského areálu, a tedy i novým vjezdem do objektu.

„V souvislosti s tím byl zbourán autoservis, část stěny podél areálu, budou se bourat i dva moduly dalšího objektu. Zruší se i stávající vlečková kolej,“ vyjmenoval Šenkýř práce, které už si stavba vyžádala.

Celkové náklady na zlepšení dopravy v této části města ovšem nechtěl předjímat.

„Zhotovitel teprve vzejde z výběrového řízení,“ zdůvodnil Šenkýř.