Co říkáte na výsledky zastupitelstva Zlínského kraje, které v minulém týdnu odhlasovalo zrušení investičního záměru na výstavbu nemocnice v Malenovicích?
Máme demokracii, takže se musí ctít vůle většiny. Obyvatelé Zlínského kraje zvolili ve volbách reprezentanty kraje, kteří rozhodli, že nová nemocnice nebude. Zastupitelé potvrdili, že něco nadčasového, inovativního a pro lidi prospěšného se dělat nebude. Je jen s podivem, že za 3,5 roku se ve stávajícím areálu nemocnice nestalo nic významného. Z veřejných zdrojů je zřejmé, že uzavřené smlouvy na projektové práce v rozsahu 150 milionů korun pokračují a dokonce se opět hledá zhotovitel ideového záměru. Ten se obecně zpracovává vždy na začátku jakékoliv práce, a to i s medicínsko-ekonomickým modelem, který však požadován není.

Jako autor projektu nové nemocnice můžete stavbu jednoduše popsat?
Projekt byl jeden z prvních, které jsme navrhovali po nemocnici nové generace v Bratislavě, která dnes úspěšně funguje, nabízí zdravotníkům a pacientům špičkovou medicínu a klientský přístup. Nemocnice v Malenovicích měla splňovat všechny atributy procesně orientované nemocnice a je škoda, že se projekt nerealizoval. Podle původního harmonogramu se měla v červnu 2025 nemocnice slavnostně otevírat. Těší mě, že tento projekt inspiroval jiné vlastníky a majitele v Česku a na Slovensku.

Byla příprava projektu v něčem specifická? Například lokalitou, logistikou mimo centrum a podobně?
U projektu se podařilo hned v úvodu vykoupit za jednotnou cenu něco málo přes 50 pozemků. Tak velké území se Zlínskému kraji podařilo vlastnicky zcelit a učinit z běžného pole exkluzivní území na společensky významný projekt. Projekt samotné nemocnice řešil veškeré souvislosti se záchytným parkingem, s vytvořením venkovního a vnitřního nemocničního bulváru a tak dále. Oddělené trasy akutních pacientů od plánovaných, centralizovaná poliklinika hned u autobusové i vlakové zastávky a mnoho dalšího.

Sad Svobody by měl být do roku 2026 revitalizován
Obyvatelé Zlína by se do roku 2026 mohli dočkat obnovy sadu Svobody

Byla by nová nemocnice v Malenovicích pro pacienty výhodná?
Přinesla by jednoduchost v orientaci, dostupnost veřejné autobusové dopravy, kvalitní parking, bezpečné procesy v poskytování zdravotní péče v prostoru, který se buduje okolo pacienta. A ne, že pacient a zdravotní péče se přizpůsobuje historickým budovám, které nějak opravíte a případně dobudujete.

Jaké jsou vůbec trendy ve stavbě nemocnic nové generace ve světě?
Jsem rád, že se potvrzuje dlouhodobý názor, že zdravotnictví jako veřejný statek má i v budování infrastrukturálních parků zelenou, a to nejen v České republice. Příkladem jsou aktuálně realizované projekty významných investic ve zdravotnictví. Možností je několik, a vždy důsledně analyzujeme, která z variant je účelná, efektivní a hospodárná pro konkrétního zákazníka. Zde jen upřesnění, že novou nemocnici můžeme vybudovat i ve stávajícím areálu nemocnic, ale musíme mít dostatečně velkou rozvojovou plochu na výstavbu nové nemocnice na 25 let, a ještě i s další rozvojovou plochou pro nadcházejících 25 let. S takovou premisou přistupuje například holandské zdravotnictví. Další možností je postavit nemocnici na zelené louce. Zde je podmínkou územní rezerva, a pokud ani jedna z navrhovaných variant není možná, pak přichází na řadu obtížně realizované rekonstrukce, přístavby a dostavby.
Nemocnice nové generace splňují velmi přísná opatření jak z pohledu hotelového komfortu, tak procesně orientované péče se splněním náročných hygienicko – epidemiologických podmínek. Nelze opomenout bezpečnostní strategie, které se budou v současných nemocničních parcích v České republice dodržovat a implementovat obtížně.

Baťův mrakodrap slaví 85. výročí, k narozeninám dostane nový kabát.
Baťův mrakodrap slaví 85. výročí. K narozeninám dostane nový kabát

Je každá stavba unikátní nebo existuje nějaký „mustr“ pro stavbu nemocnic?
Každá nemocnice a koncepce se tvoří na míru konkrétnímu zdravotnickému zařízení a jeho oborovému okolí. Každé zdravotnické zařízení má své ,,nemoci“, a vždy je nutné si říci, kde chci vidět své zdravotnictví za 15 - 20 let. S tímto pohledem pak zahájit analýzy, jak se v regionu vyvíjí nemoci, stárnutí populace, kde budou priority v jednotlivých lékařských odbornostech, kde se bude a jak optimalizovat síť a mnoho dalšího.

Co by v moderní nemocnici nemělo chybět a co je naopak přežitek z minulosti?
Moderní nemocnice se budují s procesně orientovaným duchem. Lze si to přirovnat k anatomii lidského těla. Nelze opravit část orgánu v těle a vložit ho do jiné dutiny, kam nepatří. Takto mnohdy vypadají stávající areály nemocnic.

Jaký je rozdíl mezi rekonstrukcemi, dostavbami objektů ve stávajících areálech nemocnic a výstavbou nové nemocnice na „zelené louce“?
Rozdílů je mnoho. Předně se hodnotí, zda vlastník nemocnice má volnou plochu k vybudování nové nemocnice, kde lze zdravotnickou instituci postavit. Následně se hodnotí stávající objektová soustava a její dopravní a inženýrské napojení. Zpracuje se detailní medicínský plán budoucích potřeb a hodnotí se, jak lze budoucí potřeby občanů a medicíny zajistit ve stávající struktuře nebo v nové nemocnici. Na základě takto detailních rozborů se má následně vlastník rozhodnout.

Budova Magistrátu města Zlína, radnice, náměstí Míru; prosinec 2023
Jak bude hospodařit Zlín v roce 2024? S rekordním schodkem 256 milionů

Často se diskutuje ekonomika a náročnost rekonstrukce versus stavba nové nemocnice. Jaký je váš pohled? Lze jednoduše popsat rozdíly a co je z hlediska vlastníka výhodnější?
Kdo někdy něco stavěl nebo rekonstruoval, tak má vlastní zkušenosti. S nadsázkou a úsměvem musím konstatovat, že nemocnice není rodinný dům. Nároky na poskytování kvalitní zdravotní péče jsou extrémně vysoké a pokud chcete nabídnout a porovnávat komplexní rekonstrukci, přestavbu, dostavbu, demolice a stavbu nových objektů s vybudováním nové nemocnice na zelené louce, tak nová nemocnice bude vždy levnější. Už jen z principu času a hodnoty peněz v čase. Výstavbou nové nemocnice nemáte starosti, kde máte zajistit náhradní medicínský provoz po dobu všech rekonstrukcí, dostaveb. Pacienty, rodinné příbuzné a zdravotnický personál neobtěžuje stavební hluk, prach, a hlavně v jednom čase vše postavíte, instalujete potřebné vybavení a můžete bez zásadních starostí přesouvat zdravotnické provozy do nového. Klíčová jsou však fakta, zda máte k dispozici a ve vlastnictví kvalitní území, které lze špičkově připravit na výstavbu nových nemocnic. Pokud se takové území vyskytne a vlastník nebo majitel má k dispozici pozemek, tak vždy vychází výstavba nové nemocnice levněji.

Klíčové rozdíly u výstavby nové nemocnice nebo rekonstrukce stávající podle Martina Šamaje.

Nová nemocnice:

 • Řeším celou logistiku a péči o pacienta, unifikace zdravotnických pracovišť
 • Zohledňuji epidemiologické trasy
 • Poskytovaná péče je bezpečná a kvalitní
 • Vše vybuduji najednou v jednom časovém harmonogramu
 • Investice v jednom čase, kdy potřebuji dostatečné finanční zdroje (často nutné vícezdrojové finance – vlastní zdroje/dotace/cizí zdroje (např. Evropská investiční banka)
 • Náročné na přípravu, kvalitu projektového týmu (neumí to každý, hodně starostí a nutnost špičkového týmu)
 • Odhodlání udělat pro další generaci něco pořádného (to v ČR chybí)
 • Velká společenská odpovědnost (majitele, politika, manažera)

Přirovnání: Buduji integrovaný medicínský (autobusový) systém.

Rekonstrukce nebo dostavby stávajících nemocnice:

 • Projekty jsou většinou rozděleny na etapy
 • Časově náročnější, jak příprava, tak realizace
 • Nákladnější investičně a následně i provozně
 • Vždy během samotné rekonstrukce a dostavby omezení hluková, prach aj.
 • Projektově to umí, lze říci ,,každý“
 • Rozložení finančního rizika na etapy, tj. plním po částech a nehrozí riziko chybějících finančních prostředků
 • Nízká společenská odpovědnost (majitele, politika, manažera)

Přirovnání: Buduji jednotlivé medicínské (autobusové) zastávky.

Velké kino ve Zlíně; červenec 2023
Velké kino ve Zlíně čeká příští rok zátěžová zkouška

Je možné, aby zrekonstruovaná nemocnice/budova byla stejně energeticky náročná jako nová?
Nejsem odborníkem na energetickou náročnost, ale z projektů, které realizujeme, je zřejmé, že i rekonstrukce budovy vyžaduje splnění norem, které nepatří mezi levné záležitosti.

Dají se popsat výhody pro pacienta a jeho rodinu v jednotlivých typech zdravotnického zařízení (zrekonstruovaná nemocnice/ nová nemocnice)?
Výhodu lze vnímat v hotelovém komfortu pro pacienta. Existují jistě i velmi zdařilé rekonstrukce zdravotnických objektů, kde pacient i rodinní příbuzní kladně ohodnotí hotelový komfort nemocničního pokoje, případně rekonstrukce zajistí intimitu, zvukovou izolaci a komfort jedno nebo dvoulůžkového pokoje. Právě poslední zmíněný komfort ve velikosti nemocničního pokoje je mnohdy u rekonstrukcí omezujícím a limitujícím faktorem. Samotná rekonstrukce přinese výsledek, kdy na pokoji leží tři a více pacientů. Nebo za cenu dispozičního řešení dochází k prostorové limitaci nemocničního pokoje a pak při manipulaci s ležícím pacientem musíte opětovně měnit polohy ostatních nemocničních postelí v pokoji. Kdo již v nemocnici ležel, tak to zná. 
S tímto se v nově budované nemocnici nesetkáte. Vše je unifikováno, velikost je přizpůsobena moderním trendům a velikosti nemocničních postelí, které také nabývají na velikosti. Novou nemocnicí posouváte standard daleko za hranice, co stávající většina zdravotníků a pacientů v naších podmínkách zná. Pacient dostává nabídku procesně orientované péče, kdy na sebe navazují jednotlivé provozy, místnosti a zdravotní služba se stává bezpečnější, kvalitnější a rychlejší. Rekonstrukce vám tyto inovativní prvky nenabídne. Vždy se budete muset prostorově limitovat.

Martin Šamaj, odborník na výstavbu nemocnic nové generace, na zdravotní politiku a organizaci zdravotní péče. Připravoval také projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.Martin Šamaj, odborník na výstavbu nemocnic nové generace, na zdravotní politiku a organizaci zdravotní péče. Připravoval také projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.Zdroj: se svolením M. ŠamajeMedailonek Martina Šamaje
Vystudoval obor Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Více než 25 let aktivně působí v sektoru zdravotnictví a managementu veřejných i soukromých společností. Je odborníkem na zdravotní politiku, organizaci zdravotní péče a výstavbu nemocnic nové generace. Přednáší zdravotní politiku, ekonomiku, financování zdravotnictví a management na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Je autorem šesti publikací a členem European Health Management Association, dále je nositelem vyznamenání Českého červeného kříže za obětavou činnost.
Na Slovensku se podílel na výstavbě nových nemocnic na Slovensku (největší soukromá investice ve slovenském zdravotnictví) v Bratislavě-Borech, rovněž připravoval projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Je také autorem medicínské a investiční koncepce rozvoje Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze nebo Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jeho společnost zpracovala studii proveditelnosti na Motolské onkologické centrum ve Fakultní nemocnici v Motole, která je již aktuálně v realizaci stavby.