Poznamenal to na nedávné tiskové konferenci města místostarosta Květoslav Tichavský. „Z výsledků průzkumů mezi obyvateli města se zdá jako nejméně žádaný záměr na zbudování lanovky a ploch k provozování adrenalinových sportů. V případě lanovky by se zřejmě jednalo i o značně neekonomický záměr. Tato investice by byla prakticky nenávratná,“ vysvětlil Tichavský. Místostarosta tvrdí, že lanovka prozatím z projektu „nezmizela“. Vzhledem k názorům veřejnosti na její opodstatněnost se však v žebříčku důležitosti „posune“ na zadní pozice.

Po dokončení projektu obdrželi v těchto dnech zástupci města i posudek ochránců přírody, který měl hodnotit případné negativní vlivy působení komerční činnosti na Rochusu, který spadá do seznamu chráněných lokalit Natura 2000. „Tento posudek je pro nás příznivý a jeho výsledkem je zjištění, že tyto aktivity Rochus nijak nebudou poškozovat. Doporučení, která jsme v souvislosti s tímto posudkem obdrželi, budeme při realizaci projektu akceptovat,“ dodal Tichavský.

„Osobně si myslím, že bude nutné důsledně ochránit zejména populaci zákonem chráněného motýla bourovce trnkového, ovšem komerční aktivity by tomu neměly nijak zabránit. Ba naopak, mohly by se s ochranou území i vhodně doplňovat,“ poznamenal před časem vedoucí krajského odboru životního prostředí ve Zlíně Jaroslav Hrabec.

Na zahájení prací čeká netrpělivě také provozovatel jarošovského lyžařského svahu František Příplata. Svah je totiž neodmyslitelnou součástí Rochusu. „Několik let usiluji o to, aby město upravilo příjezdovou cestu ke svahu. Bez příjezdové komunikace nemá provozování areálu prakticky žádnou cenu. Je sice dobrý nápad, že součástí projektu na rozvoj Rochusu bude i síť cest a stezek, nicméně byl bych rád, kdyby cestu radní nechali zbudovat co nejdřív,“ tvrdí provozovatel svahu František Příplata.

Výsledkem projektu bude vznik rekreační oblasti s novou zelení, skanzenem, odpočinkovými a hracími plochami, ekostatkem, infocentrem, naučnými stezkami a dalším vybavením. V současné době slouží Rochus pouze jako poutní místo k tamní kapli. S pracemi na úpravě Rochusu by se, podle odhadu radních, mohlo začít nejdříve koncem letošního roku. Kompletní by pak mohl být zhruba za pět let. Náklady se budou pohybovat ve počítat stamilionových částkách, přesné náklady ale prozatím zástupci města neznají.