Členy vítězného sdružení jsou firmy Penta Projekt, architektonická a projekční kancelář CASUA, společnost atelier-r a firma smart healthcare solutions.

VYBÍRALY DVĚ KOMISE

Vítězného dodavatele projektu vybrala odborná hodnotící komise a její závěry byly potvrzeny komisí zřízenou na základě požadavku krajského zastupitelstva.

Protože se jedná o největší investiční akci Zlínského kraje, příprava veřejné zakázky trvala více než půl roku. Podmínky pro výběr projektanta byly nastaveny velmi přísně.

Vizualizace nové krajské nemocnice
Čtyřikrát dražší referendum o nové nemocnici. Zároveň s volbami se nestihne

Hodnotící kritéria byla nastavena v poměru 40 % nabídková cena, 30 % lhůty plnění, 20 % zkušenosti hlavního inženýra projektu s podobným typem zakázky a 10 % zkušenosti v modelování staveb v 3D.

Smlouva uzavřená s projektantem ho zavazuje pod sankcí dodržet částku stavby 8 miliard korun. Projektant musí být na své náklady pojištěn na částku 100 milionů korun za škody způsobené vadami projektu.

„U tak významné stavby si nemůžeme dovolit udělat chybu v projekční přípravě a řízení celého projektu,“ řekl hejtman Čunek.

KDO JE VÍTĚZNÉ SDRUŽENÍ

Jihlavská projekční firma Penta Projekt, člen vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“, vznikla již v roce 1993. Dominantně se specializuje na zdravotnické projekty z architektonické a projekční oblasti.

Profesionálové z projekční kanceláře navrhují zdravotnická zařízení s projekty lékařských technologií na klíč. Kraj to uvedl ve své tiskové zprávě.

„Portfolio našich realizovaných projektů je bohaté a z aktuálně prezentovaných projektů z prostředí českých nemocnic můžeme uvést například dostavbu IKEMu v Praze, pavilon akutní medicíny v Karlovarské krajské nemocnici nebo pavilon chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč,“ uvedl architekt Jaromír Homolka z jihlavské společnosti Penta Projekt.
(společnost nemá majetkovou ani personální spojitost se skupinou Penta Investments, která je vlastníkem společnosti Vltava Labe Media a.s., která vydává i Deník – pozn. red.)

Paní Monica Bata Pignal na oslavě narozenin pana Tomáše Bati (92) ve Vyškovcích na Kopanicích. Monica je ve starohrozenkovském kroji a její tatínek ve valašském. foto zdroj: Archiv rodiny.
Monica Pignal Baťa o Zlínu, teniskách i nové nemocnici

Dalším členem vítězného sdružení je architektonická a projekční kancelář CASUA.

„Máme za sebou řadu úspěšných projektů a realizací v oblasti urbanismu, územního plánování, bytové a občanské výstavby se zkušenostmi z oblasti BIM projektování, které je moderním způsobem projektování ve formátu 3D,“ sdělil architekt Oleg Haman.

Společnost atelier-r působí na poli architektury téměř 20 let.

„Ateliér v posledních letech realizoval zdravotnické a vědecko-výzkumné novostavby a obdržel hlavní cenu v kategorii novostavba v soutěži Grand Prix architektů za stavbu Vista Optik,“ řekl architekt Miroslav Pospíšil z atelieru-r.

„Společnost smart healthcare solutions usiluje o změnu filozofie v medicínském programování, plánování, procesním designu zdravotnických zařízení a řízení zdravotní péče v České republice a na Slovensku,“ doplnil jednatel firmy Martin Šamaj.