Je podepsáno. Tak zněla slova zlínského primátora Jiřího Korce po podpisu smlouvy koncem minulého týdne s vítězem na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně.

„Teď nás čeká intenzivní komunikace s projektantem, abychom co nejvíce eliminovali možné nedostatky a připomínky, které by mohly prodloužit termíny,“ uvedl primátor.

Podpisem smlouvy byl proveden další krok vedoucí k rekonstrukci stánku zlínského hokeje. Nyní je na projektantech, aby připravili podklady pro nový, moderní a 21. století hodný zimní stadion ve Zlíně.

„Zvítězila společná nabídka firem Atyp a Centroprojekt. Vybrali jsme ji díky nabídnuté ceně a také proto, že firmy splnily další podmínky soutěže, které jsme v rámci výběrového řízení měli,“ uvedl Jiří Korec.

Mezi podmínkami města Zlína jakožto zadavatele byla úzká spolupráce při tvoření projektové dokumentace mezi projektanty, zástupci města a zástupci zimního stadionu.

Město tím chce docílit urychlení vyhotovení zakázky.

„To abychom mohli v průběhu zpracování projektové dokumentace připomínkovat projekt a navrhovat různé varianty řešení, cenu a podobně“ vysvětlil primátor.

RYCHLE A EFEKTIVNĚ

Podle Jiřího Korce má být projektová dokumentace hotová na konci roku 2021. Tomu má napomoci právě výše zmiňovaná úzká spolupráce mezi zainteresovanými stranami.

„Tím se nám podaří nevyužít časové lhůty, které jsou určeny na proces připomínkování a jeho zapracování,“ seznámil s plánem Jiří Korec.

Podle něj budou navíc obě firmy při zpracování projektové dokumentace vycházet ze studie, kterou znají a obě mají povědomí o zimním stadionu.

MĚSTO BUDE USILOVAT O DOTACI

Navíc cena vyhotovení dokumentace, která bude hrazena z městské pokladny a pohybuje se kolem 19,5 milionu korun bez DPH, je v mezích rámcové smlouvy schválené Zastupitelstvem.

„Nebudeme tak muset řešit schvalování případného dodatku a tím termín prodlužovat. Proto nic nebránilo tomu, abychom s projektanty podepsali smlouvu,“ vysvětlil podepsání smlouvy na zhotovitele projektové dokumentace Jiří Korec.

Cena rekonstrukce stadionu, která vzejde z projektové dokumentace, bude zásadní pro financování celého záměru. Město chce na něj získat dotaci.

„V případě, že nastane nejhorší varianta, tedy že ji nezískáme, ať už ze státních prostředků, či například z kraje, bude město financovat rekonstrukci pomocí úvěru,“ komentoval případné možnosti financování Jiří Korec na začátku letošního roku.

Předpokládaná cena rekonstrukce zimního stadionu je půl miliardy korun. 

Postaven byl v roce 1957, o pět let později zastřešen. Od té doby neprošel zásadní rekonstrukcí ani modernizací.

Největší proměnou projde interiér zimního stadionu. S výjimkou „kotle“ se bude modernizovat celé hlediště. Dojít má k rozšíření chodeb, zlepší se přístup k ledové ploše. V plánu je i vybudování prstence sky boxů.

Zimní stadion Luďka Čajky by se měl v první etapě propojit s druhou ledovou plochou, která je za stadionem, a sportovní halou v sousedství, třípatrovým objektem.

„Vznikne zde obslužný koridor s rampami a parkoviště, šatny, restaurace, dojde k propojení ledových ploch,“ zaznělo již dříve z města.

Následně by se měly stavět nové šatny. Vznikne také nová ošetřovna, sociální zařízení i prostor pro zdravotní službu. Počítá se také s modernizací zázemí pro fanoušky.

Ve třetí etapě by měla vzniknout vestavba mezi stadionem a sportovní halou a podzemní parkoviště.